布拉格城堡诚邀游客参观常规展览“圣维特大教堂的宝藏”

布拉格城堡第二庭院的圣十字礼拜堂中陈列了多件圣维特大教堂和教堂金库中的珍品,最古老的可追溯至十一世纪。

图库

V kapli sv. Kříže je soustředěno na 140 předmětů nesmírné historické a umělecké hodnoty.
Nejvzácnějším předmětem Svatovítského pokladu je zlatý relikviářový kříž z doby Karla IV., zvaný též kříž korunovační.
Náročně zdobená je barokní zlatá monstrance se sedmi sty drahými kameny (zde detail horní části).
Relikviář sv. Zikmunda ze 14. století ve tvaru truhličky zdobí výjevy ze středověkých románů a novel.
Kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky je nápadný svými širokými rameny a rytinami zalitými černou masou.
Veraikony – obrazy s pravou podobou Krista – podle legendy nestvořila lidská ruka. V Pokladu jsou veraikony hned tři.
Relikviářovou bustu sv. Václava z přelomu 15. a 16. století do Svatovítského pokladu věnoval král Vladislav II. Jagellonský.
Původně profánní soudek z křišťálu a zlaceného stříbra ze 16. století je cennou kuriozitou Svatovítského pokladu.
Součástí expozice jsou i ukázky historického textilu; zde reliéfní výšivka Ukřižování na zlaceném lněném plátně z doby po roce 1500.
Prsten kanovníka Václava Pešiny je sice vyroben ze zlata menší ryzosti, zato cele osázen diamanty.
Svatovojtěšský biskupský hřeben z přelomu 11. a 12. století je jedním z pěti takových hřebenů dochovaných ve světě.
Výšivka na kasuli (rouše katolického kněze) z počátku 20. století vznikla podle návrhu Josefa Fanty.
Do kaple sv. Kříže, která prošla důkladným restaurováním, je vstup z II. nádvoří Pražského hradu.