100 let česko-slovenské koruny

› Rezervace

Školní skupina, která si zarezervuje návštěvu výstavy na přesný čas prostřednictvím rezervačního formuláře, bude mít zajištěn zvláštní vstup u bezpečnostních kontrol: vstup Prašný most. Zvláštní vstup se prokazuje vytištěným potvrzením o provedené rezervaci. Na určitý rezervační čas je možno objednat pouze jednu třídu (max. 30 žáků).

Pro žáky a studenty je připraven kviz ve formě komiksu, pomocí něhož si zábavnou formou ověří nově nabyté vědomosti, a to ve dvou úrovních náročnosti. Pro učitele budou k dispozici správné odpovědi a také metodický list k dalšímu využití např. během výuky.

Přejeme vám příjemný zážitek a vaši zpětnou vazbu uvítáme na adrese [email protected]

Vstupné

Školní skupina 20,-  Kč/osoba

Kategorie Školní skupina: min. 10 žáků/studentů, cena platí pro 1 osobu. Na 15 žáků nebo studentů má nárok na volný vstup 1 osoba pedagogického doprovodu. Skupinová sleva pro ZŠ, SŠ nebo VŠ je poskytnuta na základě předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů.