Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

zpět na seznam

Obrazárna rezervace

Popis | Vstupné | Ostatní informace |

› Rezervace

Navštivte Obrazárnu v rámci zlevněné okruhové vstupenky

V rámci speciální nabídky stálých expozic na Pražském hradě pro skupinu max. 30 žáků (po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou) + pedagogický doprovod se můžete seznámit se sbírkami Obrazárny a shlédnout aktuální výstavy.  

Pro mladé návštěvníky se prohlídka Obrazárny Pražského hradu může stát zajímavým a inspirativním seznámením s výtvarným uměním, které obohatí výukové programy dějepisu, výtvarné a estetické výchovy nebo vlastivědy.

Komentované prohlídky pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné umění, kulturu a historii

Pražský hrad přichází s nabídkou komentovaných prohlídek Obrazárny Pražského hradu pro skupiny žáků ZŠ i studentů středních, případně vysokých škol.

Cílem je přiblížit žákům a studentům malířské umění, dále také představit jednu z nesmírně zajímavých a pozornost poutajících kapitol historie Pražského hradu - osobnost císaře Rudolfa II. jakožto sběratele umění a jeho uměleckou sbírku.

Prohlídka je samozřejmě přizpůsobena věku žáků či studentů, případně jejich oborovému zaměření. U mladších dětí je program zaměřen především na příběhy z obrazů, u starších skupin pak na sběratelství Rudolfa II. a nejvýznamnější evropské malíře ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu (například Tizian, Veronese, Rubens).

Zobrazit celý popis

Vstupné

Poplatek za komentovanou prohlídku činí na 1 žáka/ studenta 50,- Kč, připlácí se k platné vstupence do Obrazárny Pražského hradu.

Vstupné pro ZŠ (žáci do 15 let- tedy i nižší třídy víceletých gymnázií) činí 150 Kč,- pro celou skupinu (max. 30 žáků a 2 osoby pedagogického doprovodu). Tato výhodná hromadná vstupenka zahrnuje celý Okruh A i Obrazárnu Pražského hradu. Pro uplatnění hromadné žákovské slevy je nutno při koupi vstupenek předložit jmenný seznam žáků potvrzený školou.

Vstupenky pro studenty SŠ (nad 15 let) nebo VŠ: můžete zakoupit vstupenku buď pouze pro Obrazárnu Pražského hradu, která stojí 50,- pro 1 studenta, nebo na Okruh C  Pražského hradu, která stojí 175,- Kč pro 1 studenta a je platná do Obrazárny a na expozici Svatovítského pokladu. Pro uplatnění studentské slevy je nutno při koupi vstupenek předložit jmenný seznam studentů potvrzený školou či studentské průkazy. Na 15 studentů má nárok 1 osoba pedagogického doprovodu na bezplatné vstupné.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ostatní informace

Prohlídky s průvodcem lze uskutečnit po předchozí domluvě na tel. 224 373 584, objednat se můžete také mailem na info@hrad.cz nebo tento požadavek uvést do rezervačního formuláře.