Omezení provozu v Královské zahradě 2. 6. - 11. 9. 2017

Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu konání Letních shakespearovských slavností je od 2. 6. do 11. 9. 2017 Královská zahrada průchozí pouze cestou kolem Míčovny Pražského hradu.Zároveň upozorňujeme obyvatele Prahy, že během představení Hamlet se bud…

Více

zpět na seznam

Obrazárna rezervace

Popis | Vstupné | Ostatní informace |

› Rezervace

Navštivte Obrazárnu v rámci zlevněné okruhové vstupenky

V rámci speciální nabídky stálých expozic na Pražském hradě pro skupinu max. 30 žáků (po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou) + pedagogický doprovod se můžete seznámit se sbírkami Obrazárny a shlédnout aktuální výstavy.  

Pro mladé návštěvníky se prohlídka Obrazárny Pražského hradu může stát zajímavým a inspirativním seznámením s výtvarným uměním, které obohatí výukové programy dějepisu, výtvarné a estetické výchovy nebo vlastivědy.

Komentované prohlídky pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné umění, kulturu a historii

Pražský hrad přichází s nabídkou komentovaných prohlídek Obrazárny Pražského hradu pro skupiny žáků ZŠ i studentů středních, případně vysokých škol.

Cílem je přiblížit žákům a studentům malířské umění, dále také představit jednu z nesmírně zajímavých a pozornost poutajících kapitol historie Pražského hradu - osobnost císaře Rudolfa II. jakožto sběratele umění a jeho uměleckou sbírku.

Prohlídka je samozřejmě přizpůsobena věku žáků či studentů, případně jejich oborovému zaměření. U mladších dětí je program zaměřen především na příběhy z obrazů, u starších skupin pak na sběratelství Rudolfa II. a nejvýznamnější evropské malíře ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu (například Tizian, Veronese, Rubens).

Zobrazit celý popis

Vstupné

Poplatek za komentovanou prohlídku činí na 1 žáka/ studenta 50,- Kč, připlácí se k platné vstupence do Obrazárny Pražského hradu.

Vstupné pro ZŠ (žáci do 15 let- tedy i nižší třídy víceletých gymnázií) činí 150 Kč,- pro celou skupinu (max. 30 žáků a 2 osoby pedagogického doprovodu). Tato výhodná hromadná vstupenka zahrnuje celý Okruh A i Obrazárnu Pražského hradu. Pro uplatnění hromadné žákovské slevy je nutno při koupi vstupenek předložit jmenný seznam žáků potvrzený školou.

Vstupenky pro studenty SŠ (nad 15 let) nebo VŠ: můžete zakoupit vstupenku buď pouze pro Obrazárnu Pražského hradu, která stojí 50,- pro 1 studenta, nebo na Okruh C  Pražského hradu, která stojí 175,- Kč pro 1 studenta a je platná do Obrazárny a na expozici Svatovítského pokladu. Pro uplatnění studentské slevy je nutno při koupi vstupenek předložit jmenný seznam studentů potvrzený školou či studentské průkazy. Na 15 studentů má nárok 1 osoba pedagogického doprovodu na bezplatné vstupné.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ostatní informace

Prohlídky s průvodcem lze uskutečnit po předchozí domluvě na tel. 224 373 584, objednat se můžete také mailem na tourist.info@hrad.cz nebo přímo kontaktním formulářem níže.