zpět na seznam

Výstavy a akce pro širokou veřejnost

Popis |

Program Pražského hradu v roce 2020 

Akce pro širokou veřejnost 

 

Předjaří na Pražském hradě VIII.

  1. 2. – 8. 3. 2020

Empírový skleník

Tématem již osmého ročníku Předjaří na Pražském hradě je obraz Olympští bohové od Petra Pavla Rubense. Výstava přiblíží mistrovské dílo ze sbírek Pražského hradu přináležející mezi nejhodnotnější obrazy České republiky. Obraz uvidíme v záplavě přirychlených cibulových květin.

 

Zahájení letní turistické sezóny na Pražském hradě

  1. 5. 2020

Královská zahrada

V letošním roce proběhne Zahájení letní turistické sezóny v duchu Oslavy desátého výročí zapsání sokolnictví jako nehmotného dědictví do UNESCO. V rámci zahájení sezóny budou opět zdarma otevřeny hlavní návštěvnické objekty  Pražského hradu.

 

  15. ročník Vinobraní na Pražském hradě

12.-13. 9. 2020

Královská zahrada

Návštěvníci se mohou těšit na čerstvou hroznovou šťávu lisovanou na replice historického ručního lisu, moravský burčák, degustaci vín a prodejní ochutnávku kvalitních českých potravin značek Klasa a Regionální potravina od desítek výrobců.

 

Výstavy výtvarného umění

 

Ivan Bukovský 70

  1. 4. – 6. 7. 2020

Královský letohrádek

 

Malíř Ivan Bukovský, jehož fascinující tvorba obsahuje malířské a výrazové prvky sahající až do období baroka, vystavuje na oslavu svých 70. narozenin v Královském letohrádku. Najdeme zde starší civilistické motivy, tradiční mytologické výjevy a obraz lidské historie. V jeho obrazech jsou archetypové a nadčasové síly malířské exprese a barevné sugesce.

 

Ivan Exner 60

5.8. – 31. 10. 2020

Královský letohrádek

 

Ivan Exner je český grafik a malíř, který studoval v letech 1980 - 1986 na pražské Akademii výtvarných umění v atelieru Františka Jiroudka. Od r. 1992 je členem SVU Mánes, od roku 2015 jeho předsedou. Kromě volné malířské tvorby se věnuje i typografii. K jubilejním 60. narozeninám je připravena kolekce nejlepších obrazů jak ze sbírek státních institucí, tak od soukromých zapůjčitelů.

 

Motivy Pražského hradu na mincích, bankovkách a medailích

  1. 10. 2020 – 10. 1. 2021

Císařská konírna

 

Výstavu autorsky a kurátorsky připravuje Mgr. Jan Vlček, kurátor Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Tématem výstavy jsou motivy Pražského hradu užité na platidlech i příležitostných ražbách v celé své bohatosti a pestrosti. Jednotlivé motivy budou vhodně doplněny o originály, reprodukce či fotografie zobrazených prvků tak, že návštěvník bude mít možnost na místě porovnat zobrazení na platidle či medaili s jeho předlohou. Zároveň si tak divák bude moci prohlédnout i jednotlivá zobrazení třeba i shodných motivů a porovnat různá výtvarná vyjádření různých autorů v různých dobách.

 

 

Jan Amos Komenský

  1. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Jízdárna Pražského hradu

 

Hlavním cílem výstavy bude seznámit širokou i odbornou veřejnost s životem, dobovým kontextem, dílem a mezinárodním významem osobnosti Jana Amose Komenského u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí, a to zejména prostřednictvím děl výtvarného umění a dobových dokumentů.

 

Změna programu vyhrazena.