Výstavy a akce pro širokou veřejnost

Výstavy výtvarného umění

 

 

Jan Amos Komenský

 

Jízdárna Pražského hradu

Hlavním cílem výstavy bude seznámit širokou i odbornou veřejnost s životem, dobovým kontextem, dílem a mezinárodním významem osobnosti Jana Amose Komenského u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí, a to zejména prostřednictvím děl výtvarného umění a dobových dokumentů. 

 

 

Změna programu vyhrazena.