Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

zpět na seznam

Výstavy a akce pro širokou veřejnost

Popis |

Program Pražského hradu v roce 2020 

Akce pro širokou veřejnost 

 

Předjaří na Pražském hradě VIII.

  1. 2. – 8. 3. 2020

Empírový skleník

Tématem již osmého ročníku Předjaří na Pražském hradě je obraz Olympští bohové od Petra Pavla Rubense. Výstava přiblíží mistrovské dílo ze sbírek Pražského hradu přináležející mezi nejhodnotnější obrazy České republiky. Obraz uvidíme v záplavě přirychlených cibulových květin.

 

Výstavy výtvarného umění

 

"Ivan Bukovský - 70"

25. 5. – 6. 7. 2020

Královský letohrádek 

Malíř Ivan Bukovský, jehož fascinující tvorba obsahuje malířské a výrazové prvky sahající až do období baroka, vystavuje na oslavu svých 70. narozenin v Královském letohrádku. Najdeme zde starší civilistické motivy, tradiční mytologické výjevy a obraz lidské historie. V jeho obrazech jsou archetypové a nadčasové síly malířské exprese a barevné sugesce.

 

Jan Amos Komenský

  1. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Jízdárna Pražského hradu

Hlavním cílem výstavy bude seznámit širokou i odbornou veřejnost s životem, dobovým kontextem, dílem a mezinárodním významem osobnosti Jana Amose Komenského u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí, a to zejména prostřednictvím děl výtvarného umění a dobových dokumentů.

 

Hudba

 

Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

27. září 2020 v 18.00 hodin

katedrála sv. Víta

 Pravidelný koncert HHS a PČR v podvečer státního svátku představí skladby se svatováclavskou tematikou.

 

Prolog festivalu Dny Bohuslava Martinů - koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

22. listopadu 2020 v 18.00 hodin

Španělský sál

Orchestrální koncert HHS  PČR k poctě sv. Cecílie, patronky všech muzikantů.

 

Změna programu vyhrazena.