Svatovítský poklad

Návštěvnické okruhy C

Výstavu pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause a arcibiskupa pražského Dominika Duky připravily Správa Pražského hradu a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Svatovítský poklad, největší chrámový poklad v českých zemích a jeden z největších v Evropě, vznikal při kostele sv. Víta na pražském hradišti už od raného středověku. K nejstarším získaným ostatkům patřil ostatek paže sv. Víta, který v roce 929 obdržel kníže Václav od saského vévody Jindřicha I. Pro uložení ostatku Václav vybudoval rotundu, v jejíž apsidě byl později, již jako uctívaný světec, pohřben. Dalšími důležitými milníky pro vznikající chrámový poklad bylo zřízení pražského biskupství v roce 973 a povýšení Václavovy Svatovítské rotundy na metropolitní kostel roku 1344. V druhé polovině 14. století se chrámový poklad rychle rozrůstal o ostatky světců a mučedníků, které kostelu daroval Karel IV. Přední zlatníci a stříbrníci pro nabyté ostatky vyráběli drahocenné schránky, které relikviím skýtaly ochranu a umožňovaly manipulaci s nimi při církevních obřadech i významných dynastických příležitostech. Nebylo neobvyklé, že schránky byly vyměňovány, ať už z důvodů poškození, změny dobového vkusu či liturgických potřeb.

Svatovítský poklad utrpěl velké ztráty za husitských bouří i v dalších obdobích společenského neklidu či ekonomického nedostatku. Přesto se při pražské katedrále dochovala kolekce pozoruhodná svým rozsahem. Mezi předměty zhotovenými v době panování Karla IV. (1346-1378) vyniká zlatý relikviářový kříž, nazývaný též korunovační, dále kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky, relikviář sv. Kateřiny či relikviář s parléřovským znakem. Tvarově a materiálově zdánlivě prostá díla, jako je například křišťálový procesní kříž nebo konvice na ubrus z Poslední večeře Páně, jsou ve skutečnosti brilantní brusičské práce z křišťálu, vyrobené nejspíše v Benátkách. Za Vladislava Jagellonského se poklad rozšířil o relikviářové busty sv. Víta, Václava a Vojtěcha, hlavních patronů katedrály. Kromě kultu těchto ochránců Země české expozice připomíná také kult sv. Ludmily, který byl rozvíjen v benediktinském klášteře při bazilice sv. Jiří.

Doba baroka je představena například diamantovou monstrancí Jana Ignáce Dominika Putze nebo berlou pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga. Nechybí ukázky zlatnictví 19. století (monstrance francouzského krále Karla X.) i století dvacátého (relikviář sv. Václava podle návrhu architekta Josefa Fanty). Výstava dále zahrnuje deskové obrazy, z nichž nejvýznamnější jsou Veraikony, obrazy pravé tváře Kristovy, které byly uctívány stejně jako relikvie. Nechybí nejvýznamnější příklady historických textilií, jež byly součástí Svatovítského pokladu od nejstaršího období. K nejcennějším patří prapor sv. Jiří nebo paramenta spojovaná s osobou sv. Václava a sv. Vojtěcha. Vrcholnou textilní prací je secesní kasule podle návrhu Josefa Fanty.

Expozice provede návštěvníka nejvýznamnějšími etapami rozhojňování Svatovítského pokladu a představí jeho bohatství nejen žánrové a materiální, ale především duchovní. K relikviím uloženým v nádherných a drahých schránkách se upínaly naděje a úcta generací našich předků. Jako místo pro vystavení Svatovítského pokladu byla zvolena bývalá dvorní kaple sv. Kříže na druhém nádvoří Pražského hradu, postavená v polovině 18. století a o sto let později přestavěná někdejším rakouským císařem Ferdinandem I. Bohatě zdobený interiér kaple byl v rámci příprav expozice kompletně restaurován a vybaven potřebnou bezpečnostní a klimatizační technikou.

Ke stažení

Datum a místo konání

zimní období: 10.00-17.00 hod.

letní období: 10.00-18.00 hod.

Kapacita sálu je limitována počtem 40 osob.

Vstupné

Základní:  250,- Kč

Snížené (mládež od 6 do 16 let, studenti, senioři od 65 let): 125,- Kč

Rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby): 500,- Kč

Školy ZŠ: 150,- Kč/třída tj. max. 30 dětí + 2 osoby doprovodu zdarma (na základě seznamu potvrzeného školou)

Děti do 6 let, ZTP (ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu): zdarma

Pedagogický doprovod školních skupin: na 15 žáků nebo studentů má 1 osoba doprovodu nárok na volné vstupné

Informace ohledně komentovaných prohlídek: tourist.info@hrad.cz

Mapa Hradu

Upomínkové předměty

Všechny upomínkové předměty

Partneři

Partneři stálé expozice Svatovítský poklad

Jaguar-Land Rover