Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace

Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace
Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace
Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace

13. července bude výstava Žezlo a koruna z důvodu obměny citlivých exponátů jako jsou grafické listy a textilie po celý den uzavřena.

Stěžejní expozice, jejímž hlavním přínosem je ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii se zde poukazuje na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV., zachycené na vystaveném portrétu Matyáše Habsburského jako českého krále z Kunsthistorického muzea ve Vídni. Na výstavě jsou představeny předměty používané při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století. Mezi nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II., zapůjčený pro výstavu z Řezna, nebo Korunu českých královen z pokladu ve Slezské Středě.

 

Datum a místo konání

Císařská konírna

10:00 - 18:00

15. května 2016 - 28. září 2016

Vstupné

Základní: 190,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 100,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  380,- Kč

Školní: 30,- Kč

Školní skupina, která si zarezervuje vstup na přesnou hodinu (všední den 10.00 či 14.00 hod.) prostřednictvím rezervačního formuláře bude mít přednostní vstup do expozice. K tomuto je nutné přinést s sebou vytištěné potvrzení o provedené rezervaci. Školy bez rezervace nebudou v případě plné výstavy přednostně vpuštěny a budou muset počkat na uvolnění.

Rezervaci je možno provést zde.

Doprovodný program

Komentované prohlídky k výstavě „Žezlo a koruna“ se budou konat v tyto termíny:

15.9. 2016

27.9. 2016

vždy od 16.30 -18 hodin.

Provede Prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.

Vstup je možný s platnou vstupenkou na výstavu. Maximální kapacita 30 osob.

Rezervaci proveďte prosím v sekci „Další akce“.

Mapa Hradu

Ostatní informace

Ve výstavě Žezlo a koruna se může z konzervátorských a klimatických důvodů pohybovat maximálně 60 návštěvníků najednou.

Děkujeme za pochopení.

Správa Pražského hradu

 

Upomínkové předměty

Všechny publikace