Drobečková navigace


Navštivte prezidenta

Exkurze v Kanceláři prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky připravila program pravidelných exkurzí na Pražském hradě pro školní třídy a další zájemce z řad veřejnosti. Během exkurze návštěvníci nahlédnou do architektonicky zajímavých prostor Pražského hradu a seznámí se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl na popud prvního československého prezidenta T. G. Masaryka založen a jehož existence pokračuje bez přerušení až do dnešních dnů.

Pokud Vás zajímá, kde pracuje prezident republiky, jaké úkoly plní a chcete se dozvědět více o činnosti Kanceláře prezidenta republiky, neváhejte a navštivte nás.

Co uvidíte

Během exkurze budete mít možnost navštívit různé části Pražského hradu, ve kterých Kancelář prezidenta republiky sídlí, a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu. Prohlídka Vás zavede do míst, z nichž většina není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří. V Jižním křídle Nového paláce budete moci nahlédnout do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. V přilehlých salónech s unikátními fotografiemi ze sbírek Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky můžete sledovat proměnu habsburského Pražského hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého demokratického Československa. Zpřístupněn bude i kinosál z 60. let 20. století, kde se dozvíte více nejen o historii Kanceláře i její současné podobě a činnostech, které vykonává, ale také o pravomocích prezidenta republiky. Součástí budou i krátké besedy s vedoucími zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky, kteří Vás seznámí s hlavními úkoly jejich útvarů a popíší praktické fungování úřadu jako organizační složky státu. Na informačních panelech s bohatými obrazovými materiály z archivních sbírek budete mít možnost se seznámit s vykonávanými činnostmi prezidenta republiky v historickém kontextu.

Berte prosím na vědomí, že Kancelář prezidenta republiky je živoucí instituce, proto je nutné průběh a trasu prohlídky přizpůsobit jejímu chodu. Každá prohlídka tak bude svým způsobem jedinečná.

Kdo se může zúčastnit

Prohlídky jsou vhodné pro žáky základních škol obou stupňů (pro I. stupeň je exkurze upravena tak, aby byla přínosná i pro menší žáky), studenty středních a vysokých škol a pro všechny další zájemce o historii, architekturu, právo či českou státnost.

Pro studenty vysokých škol humanitního zaměření nabízíme v rámci exkurze i prohlídku Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky s ukázkami archivních fondů a práce archivářů.

Objednejte si prohlídku

Během prázdnin je možné využít následujících termínů jednotlivých exkurzí, které budeme v případě zájmu dále přidávat:

14. července 12.15
14.00


21. července 10.30
12.15

OBSAZENO
31. července 10.30
12.15
OBSAZENO
OBSAZENO
11. srpna 10.30
12.15
OBSAZENO
OBSAZENO
21. srpna 10.30
14.00

OBSAZENO
28. srpna 10.30
12.15
14.00
OBSAZENO
OBSAZENO

V případě Vašeho zájmu o exkurzi nás kontaktujte na e-mailu exkurze@hrad.cz a my Vám nabídneme nejbližší volné termíny, případně budoucí možnosti Vaší návštěvy. V případě nemožnosti použít e-mail, se lze objednat též telefonicky na telefonním čísle  +420 224 373 263 nebo +420 224 372 374.

Termíny exkurzí na období červenec - srpen 2017 budou zveřejněny na konci měsíce června 2017.

Praktické informace

Počet účastníků v jedné skupině je 25 osob, případně jedna školní třída.

Sraz účastníků je na II. nádvoří Pražského hradu před vstupem do Kanceláře prezidenta republiky. Jak se dostanete na Pražský hrad můžete zjistit zde.

Délka trvání je přibližně 80 minut a po celou dobu je zajištěn odborný výklad zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky.

Vstup je zdarma.

Vzhledem k tomu, že vstup do prostor Kanceláře prezidenta republiky je z bezpečnostního hlediska omezen, předem upozorňujeme na Pravidla vstupu  a děkujeme, za jejich dodržování v případě, že se rozhodnete prohlídky zúčastnit.

Účast na Slavnostním střídání Hradní stráže

Školní třídy, organizované skupiny seniorů nebo zdravotně postižení se mohou zúčastnit Slavnostního střídání Hradní stráže a sledovat jej přímo z I. nádvoří Pražského hradu, kde se každý den ve 12 hodin odehrává, a které je jinak po dobu střídání pro veřejnost uzavřeno.

Účast na Slavnostním střídání si lze rezervovat na výše uvedených kontaktech s uvedením počtu osob, názvu organizace (např. škola) a jména kontaktní osoby. Rezervace se stává závaznou po jejím potvrzení ze strany Kanceláře prezidenta republiky.

Dny pootevřených dveří v hradních archivech

Kancelář prezidenta republiky připravila pro vybrané zájemce možnost nahlédnout do zákulisí Archivu Kanceláře prezidenta republiky a Archivu Pražského hradu, které schraňují archivní dědictví mající souvislost s areálem Pražského hradu a činnostíenta republiky.

Vždy jednou za měsíc bude vybraný archiv podle níže uvedeného harmonogramu návštěvníkům představovat svou činnost, práci odborných archivářů a také vybrané archiválie z jeho sbírek.

Exkurze do archivů jsou určeny zejména studentům středních a vysokých škol s humanitním zaměřením jako doplněk jejich výuky, případně organizovaným skupinám dalších zájemců. V případě zájmu je možné se na exkurzi přihlásit e-mailem na adrese exkurze@hrad.cz, případně telefonicky na čísle 224 373 263, kde získáte rovněž další informace o programu exkurzí. Konkrétní obsah exkurze bude upraven podle zaměření účastníků.

Harmonogram dnů a jejich program

Únor 2017: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice.

Březen 2017: Archiv Pražského hradu - rodinné zlato Republiky Československé. Představení archivu a jeho historie. Funkce archivu a současné legislativní poměry. Fotosbírky archivu.

Duben 2017: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Světová výstava v Montrealu 1967.

Květen 2017: Archiv Pražského hradu - rodinné zlato Republiky Československé. Představení archivu a jeho historie. Funkce archivu a současné legislativní poměry. Výročí roku 2017: architekt Jože Plečnik a jeho úpravy Pražského hradu. Za příznivého počasí se část exkurze uskuteční také v Jižních zahradách Pražského hradu.

9. červen 2017 (Mezinárodní den archivů): Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Marshallův plán 1947.

Červenec 2017: Archiv Pražského hradu - rodinné zlato Republiky Československé. Představení archivu a jeho historie. Funkce archivu a současné legislativní poměry. Výročí roku 2017: architekt Jože Plečnik a jeho úpravy Pražského hradu. Za příznivého počasí se část exkurze uskuteční také v Jižních zahradách Pražského hradu.

Fotogalerie