zpět na seznam

Oznámení k návštěvnickému provozu Pražského hradu od 11. 3. 2020

Od 11. 3. 2020 bude z provozních důvodů přístupný pouze okruh B (Starý královský palác s Vladislavským sálem, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta) a věž katedrály sv. Víta.

Přístupná zůstane také výstava Portrét v Čechách v Císařské Konírně.

Ostatní objekty (stálé expozice Svatovítský poklad, Příběh Pražského hradu a Rožmberský palác) budou do odvolání uzavřeny.