Uzavírky na Pražském hradě dne 12. 9. 2019

Dne 12. 9. 2019 budou z provozních a státně-reprezentačních důvodů uzavřeny následující objekty a pokladny:

 - Kaple sv. Kříže (expozice Svatovítský poklad)
- Císařská konírna (expozice Český a římský král Václav IV.)
- Vyhlídková věž katedrály sv. Víta
- Obrazárna Pražského hradu
- Informační středisko na II. nádvoří
- Pokladna ve Slévárenském dvoře