Uzavření návštěvnických objektů a výstav od 11. 3. 2020

V návaznosti na nařízení Ministerstva zdravotnictví po jednání Bezpečnostní rady státu a rozhodnutí Ministerstva kultury jsou od dnešního dne do odvolání návštěvnické a výstavní objekty Pražského hradu uzavřeny.

Areál Pražského hradu (nádvoří a komunikace) zůstává nadále přístupný a průchozí.

Děkujeme za pochopení.