Omezení provozu dne 5. 9. 2016

Dne 5. 9. 2016 budou uzavřeny následující objekty či místa:

- Jižní zahrady
- Tereziánské křídlo Starého královského paláce (výstava Koruna Matky měst / Koruna bez krále)
- Kaple sv. Kříže (výstava Svatovítského pokladu)