Upozornění pro návštěvníky výstavy českých korunovačních klenotů

  • Přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku, a to při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P. Výhradně vozíčkářům splňujícím výše uvedené podmínky a jedné osobě v jejich doprovodu je umožněn zvláštní vstup přímo z III. nádvoří. Pro ostatní držitele průkazů ZTP či ZTP/P platí (bez jakýchkoli výjimek) režim vstupu jako u všech ostatních návštěvníků.
  • Přednostní vstup do výstavy nemají ani návštěvníci s dětskými kočárky; ty navíc nelze do Vladislavského sálu vpustit. Návštěvu s dětským kočárkem proto důrazně nedoporučujeme.
  • Upozorňujeme rovněž návštěvníky, že Jižní zahrady tvoří přirozený rezervoár denní kapacity výstavy. Pokud pořadatelé vyhodnotí, že je denní kapacita výstavy naplněna, mohou bránu do Jižních zahrad uzavřít řádově i hodiny před samotným ukončením provozu výstavy.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel.