Omezení návštěvnického provozu na Pražském hradě dne 8. 3. 2018

V souvislosti s inaugurací prezidenta republiky bude ve čtvrtek dne 8. března 2018 částečně omezen návštěvnický provoz na Pražském hradě. Doporučujeme návštěvníkům, aby při plánování návštěvy jednotlivých objektů Pražského hradu využili vícedenní platnosti zakoupených vstupenek.

Konkrétní opatření:
- Vstupy do areálu Hradu zůstanou nezměněny;
- Uzavřeno zcela bude I. nádvoří, částečně II. a III. nádvoří; průchod mezi II. a III. nádvořím a náměstím sv. Jiří bude možný Vikářskou ulicí;
- Z návštěvnických objektů budou po celý den uzavřeny Starý královský palác s expozicemi Příběh Pražského hradu a Obnova Pražského hradu; dále budou uzavřeny věž katedrály sv. Víta a expozice Svatovítského pokladu; od 12.00 hodin bude uzavřena katedrála sv. Víta.