(!) Omezení provozu ve dnech 12. - 14. 5. 2016

 • 12. 5. 2016:
  - uzavřený Starý královský palác
  - od 14:20 uzavřena katedrála sv. Víta (poslední vstup v 14:00)
  - od 14:30 uzavřena vyhlídková věž katedrály (poslední vstup v 14:00)
  - od 14:30 uzavřena expozice Příběh Pražského hradu (poslední vstup ve 14:00)
  - od 13:00 uzavřeny Jižní zahrady
  - od 15:00 uzavřeno III. nádvoří
 • 13. 5. 2016:
  - uzavřen Starý královský palác
  - uzavřena katedrála sv. Víta
  - uzavřena expozice Svatovítského pokladu
 • 14. 5. 2016:
  - uzavřeny všechny návštěvnické objekty a expozice
  - uzavřeny informační střediska a pokladny
  - uzavřené I. a III. nádvoří, uzavřena část II. nádvoří
  - uzavřeny Jižní zahrady
  - areál Pražského hradu zůstane průchozí (vč. Zlaté uličky)