Vedoucí interního auditu

5. června 2024

Česká republika – Kancelář prezidenta republiky, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, přijme zaměstnance/zaměstnankyni do pracovního poměru na pozici vedoucí Oddělení interního auditu KPR.

Požadavky na kandidáta/kandidátku

 • ukončené vysokoškolské vzdělání; manažersko-ekonomické či právní oblasti
 • praxi v oblasti auditu veřejných institucí nebo praktickou znalost procesů ve veřejném sektoru
 • přehled o právních předpisech týkajících se problematiky organizačních složek státu
 • stručná prezentace vlastních zkušeností z oblasti interního auditu a stručná koncepce vedení oddělení interního auditu v podmínkách veřejné správy s důrazem na podmínky organizační složky státu a veřejnosprávní kontroly jejich příspěvkových organizací
 • bezúhonnost, svéprávnost
 • analytické schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení
 • schopnost týmové práce 

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis
 • stručná prezentace vlastních zkušeností z oblasti interního auditu a stručná koncepce vedení oddělení interního auditu v podmínkách veřejné správy s důrazem na podmínky organizační složky státu a veřejnosprávní kontroly jejich příspěvkových organizací. Poskytnutí externích odborných referencí výhodou.
 • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení o svéprávnosti podle § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • s ohledem na skutečnost, že se zaměstnanec při své činnosti seznamuje s utajovanými informacemi, které nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti je vyžadována bezpečnostní prověrka ve stupni utajení TAJNÉ, podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (možno požádat spolu s nástupem do zaměstnání).

Pracovní náplň: 

 • komplexní zajišťování činnosti vnitřního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole, s místem výkonu práce KPR
 • nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Kanceláře prezidenta republiky, zejména pak provádění hodnocení, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečný, efektivní a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
 • vyhodnocování, zda rizika vztahující se k činnosti Kanceláře prezidenta republiky a jejích příspěvkových organizací jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
 • realizuje výkon interního auditu v Kanceláři prezidenta republiky
 • realizuje výkon veřejnosprávních kontrol v Kanceláří prezidenta republiky zřízených příspěvkových organizacích
 • navrhuje vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky organizaci, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly v rámci rozpočtové kapitoly Kanceláře
 • provádění testů fungování interních procesů
 • sestavování plánů interních auditů dle zákonných požadavků a dle standardů pro profesionální praxi interního auditu, příprava a realizace jednotlivých auditních akcí
 • zpracování návrhu zprávy a projednávání jednotlivých závěrů
 • ověřování a hodnocení vnitřního řídícího systému
 • spolupráce při sledování plnění jednotlivých nápravných a preventivních opatření doporučení a kontrola odstranění nedostatků identifikovaných z externích a interních auditů/kontrol
 • vypracování zpráv o výsledcích činnosti oddělení interního auditu
 • připomínkování vnitřních předpisů a metodik

Nabízíme: 

 • práci ve významné stabilní organizaci s jedinečnou atmosférou a výjimečnými pracovními úkoly  
 • pracoviště v prostorách Pražského hradu 
 • zajímavou týmovou práci v přátelském prostředí  
 • platové zařazení v souladu s Platovým řádem Kanceláře prezidenta republiky  
 • 5 týdnů dovolené 
 • možnost částečné práce z domova 
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • pracovní poměr na dobu určitou v prvním roce, následně se změnou na dobu neurčitou
 • vysokou možnost seberealizace a osobnostního rozvoje; odborná školení
 • možnost vstoupit do profesní komory auditorů
 • široké spektrum benefitů (příspěvek na stravování, volnočasové poukázky, 4 dny indispozičního volna, volné vstupy do areálu Pražského hradu na kulturní akce, odborná školení, společné teambuildingové akce, k dispozici mobilní telefon, notebook aj.) 
 • eventuální možnost ubytování  
 • předpokládaný nástup 1. srpna 2024 či podle dohody 

Kontakt: Odbor řízení lidských zdrojů
tel.: 224 373 515
e-mail.cz: zc.darh@areirak

Nabídky doložené motivačním dopisem, strukturovaným životopisem, prezentací zkušeností a koncepcí vedení interního auditu v Kanceláři prezidenta republiky, prosím, zasílejte do 5. července 2024 na e-mailovou adresu Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky: zc.darh@areirak

Kancelář prezidenta republiky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Zasláním svého životopisu dáváte Kanceláři prezidenta republiky, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro účely daného výběrového řízení, a to v rozsahu nezbytném pro jeho plynulý průběh.
Váš životopis a veškeré Vaše osobní údaje získané v průběhu tohoto výběrového řízení budou ihned po jeho ukončení skartovány/smazány v případě, že s Vámi nebude uzavřen pracovněprávní vztah.