Úvodní teze prezidenta republiky při přijetí členů diplomatického sboru

5. dubna 2023

Vaše Excelence, vážené partnerky a partneři, dámy a pánové,

je mi velkou ctí přivítat vás všechny zde, na Pražském hradě, jak s oblibou říkáme, v samém srdci Evropy. Je to pro mě první příležitost setkat se s vámi v mé nové roli, ale mohu vás ujistit, že ne poslední.

Jak všichni víme, diplomacie je jednou z nejstarších profesí na světě a její role je v těchto složitých a náročných podmínkách nezastupitelná. Jak jednou řekla Madeleine Albrightová, jako diplomatka jsem se naučila, že lidské vztahy mají nakonec obrovský význam. Tam, kde spolu komunikujeme, tam, kde si navzájem nasloucháme, můžeme dojít k porozumění. Problém nastává, když přestaneme naslouchat, když přestaneme komunikovat. Úkolem diplomatů je co nejvíce komunikovat, naslouchat si navzájem, aby bylo možné představit vaše země a kultury a předávat zprávy do vašich hlavních měst.

Existuje mnoho různých forem diplomacie, ekonomická, kulturní, dokonce i sportovní. Moje vlastní zkušenost pochází z vojenské diplomacie, kterou jsem dělal řadu let, a vždy jsem byl velmi hrdý na to, že reprezentuji svou zemi v zahraničí. Jsem si jistý, že jste stejně hrdí jako já na to, že reprezentujete své země.

Budu se velmi těšit na setkání s vámi na dalších akcích, kterých bude mnoho, a na to, že se o vašich zemích dozvím co nejvíce. Rád bych vás ještě jednou přivítal v Praze, na Pražském hradě, a popřál vám vše dobré.

Závěrem mi dovolte vám představit pana Jaroslava Zajíčka, který vede zahraniční odbor. Je pro mnohé z vás známý jako jedna z tváří a mozků úspěšného českého předsednictví, takže cokoliv budete chtít v oblasti diplomacie a zahraniční politiky, Jaroslav Zajíček je váš člověk.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 5. dubna 2023