Vyjádření prezidenta republiky při jmenování a pověření ministrů

4. května 2023

Vážený pane předsedo vlády, vážení pánové ministři, vážení hosté, dámy a pánové,

jsem moc rád, že i moje druhá jmenovací a pověřovací procedura proběhla hladce, a bylo to mimo jiné i proto, že oba pány již delší dobu znám. Samozřejmě ne tak dlouho jako pan premiér, který je navrhl, ale jsem přesvědčen o tom, že nejenom po lidské, ale i odborné stránce naplňují všechna kritéria, takže rozhodování v tomto případě bylo velice snadné.

Teď před Vámi, stejně tak jako před celou vládou, bude stát jeden velice urgentní a důležitý úkol, a to bude dobře připravit, zdůvodnit a lidem vysvětlit, jak napravit veřejné finance a také jak dále budeme postupovat s důchodovou reformou. Ale pokud bych měl být specifický k Vašim resortům, tak tam samozřejmě není o nic méně práce, o nic méně urgentních úkolů.

Když začnu panem ministrem Bekem, pro kterého vzdělávání je vlastně celoživotní náplní a také prioritou, se kterou před pěti lety kandidoval do Senátu, tak si myslím, že tam je na co navazovat. Já osobně považuji vzdělání za prioritu také, protože u něho nakonec všechno začíná. Pokud nebudeme schopni transformovat náš vzdělávací systém na celoživotní, pokud nebudeme schopni postavit ho na vyšší kvalitativní úroveň, tak tempu doby prostě stíhat nebudeme. A já si myslím, že tady opravdu není čas ztrácet čas, protože země, které začaly dříve, tak už velice úspěšně pokračují do doby kybernetické, do doby využívání umělé inteligence, do užívání automatizace a robotiky, což s sebou ponese obrovskou změnu v přípravě všech lidí, a to celoživotní přípravě.

Neméně důležité úkoly nás čekají, pokud jde o Evropu, Evropskou unii. Na prvním místě teď z hlediska urgentnosti bych zmínil velice pružný postup Evropské unie při hledání forem pomoci Ukrajině, a to všech forem pomoci, protože úspěch Ukrajiny ve válce, kterou proti ní agresivně vede Rusko, je naším přímým zájmem. Protože pokud Ukrajina neuspěje, a naopak uspěje Rusko, tak se to negativně promítne do všech součástí našich životů.

Takže to bych viděl jako prioritu, ale těch evropských témat je samozřejmě hodně, a nakonec Vy to znáte velice dobře, protože ne jenom jako dlouholetý diplomat, ale v poslední době jako náměstek ministra zahraničí jste s tím přicházel do styku velice často.

Já Vám k tomu přeji, ne jenom Vám dvěma, ale i celé vládě hodně úspěchů a budu se těšit na další spolupráci.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 4. května 2023