Vyjádření prezidenta republiky při mediálním brífinku po jednání se zástupci horní komory Parlamentu.

25. dubna 2023

Dobré odpoledne,

já jsem moc rád, že jsme se sešli s předsedou Senátu a s předsedy některých výborů k tomu, abychom se pobavili na téma výběr ústavních soudců. Řešili jsme dvě hlavní věci. Jedna je termín. My jsme měli snahu, aby prodleva, po kterou bude Ústavní soud pracovat ve zmenšeném složení v důsledku toho, že 3. května končí tři ústavní soudci, byla co nejkratší, a proto jsme tu proceduru nastavili tak, abychom první tři nominace předložili v co nejkratší době po mé inauguraci. Očekávali jsme, že by se to mohlo dostat na pořad jednání Senátu 10. května. Tento termín se nepodaří dodržet, ale velice pravděpodobně bude tento bod zařazen na další schůzi 31. května. To byla jedna věc, že jsme se bavili o těch procedurálních záležitostech. Druhá byla, že jsme hovořili o proceduře nominací a znovu jsme se snažili si to vyjasnit, abychom jim z obou stran dobře rozuměli, abychom rozptýlili některé obavy a pochybnosti, které zazněly mimo jiné i v médiích. Shodli jsme se na tom, že procedura, tak jak je nastavená, je pro obě strany přijatelná. Tolik z mé strany.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 25. dubna 2023