Vyjádření prezidenta republiky při mediálním brífinku u příležitosti návštěvy Moravskoslezského kraje

28. března 2023

Děkuji, pane hejtmane, dámy a pánové,

já musím říct, že jsem moc rád, že jsem mohl přijet na tu první poinaugurační návštěvu právě do Moravskoslezského kraje, protože jsem tady byl nejenom v předvolebním období, ale i předtím vícekrát. Takže jsem poměrně dobře obeznámen s problémy kraje.

Ještě před inaugurací jsem stihnul objet další dva, nebo alespoň navštívit část dalších dvou krajů, které se nazývají strukturálně postiženými. Já musím říct, že se mi to označení ne úplně dobře vyslovuje, protože toto zavání tak trochu negativním hodnocením, přičemž zrovna na Moravskoslezský kraj se tak úplně nehodí. Jsou tady v Moravskoslezském kraji oblasti, které jsou na tom možná hůř, ale kraj jako celek si z hlediska transformace po těžebním a huťařském průmyslu vede nadmíru dobře a v řadě případů je inspirací nejenom pro ty zbývající dva kraje, tedy pro Ústecký a Karlovarský, ale v některých oblastech, bych řekl, i pro jiné kraje, které nenazýváme strukturálně postiženými. Týká se to možná hlavně toho odhodlání, nadšení a přístupu, který je tady vidět téměř na každém kroku při hledání inovativních řešení, při prosazení některých projektů i přes různé těžkosti. Myslím si, že právě tohle je to, co by mělo být inspirací pro ty ostatní. A tady je vidět, že se řada projektů daří, ať už je to transformace od těžkého průmyslu do lehčího s vyšší přidanou hodnotou, ať je to ochrana životního prostředí, ať je to důraz na vzdělávání, ať je to důraz na kvalitu života ve všech jeho aspektech. Myslím si, že tohle všechno jsou parametry, které tady v kraji jsou vidět a které výrazně přispívají k lepší kvalitě života. Z tohoto pohledu je možná důležité zmínit, že jedním z hlavních problémů kraje je stále ještě odliv především mladých lidí, který vlastně nekoresponduje s tím, jak se vyvíjejí ostatní parametry kvality života tady v regionu, a naznačuje, že může jít ve větší míře o setrvačnost, nebo o nějaké představy, že jinde je to výrazně lepší. Přitom zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění. Protože v mnoha projektech, které už jsou buďto v běhu, anebo jsou v přípravě, tak mohou nalézt seberealizaci, ale taky výrazně dobré ocenění své práce. Takže si myslím, že bude určitě dobře, když se na zkušenosti, které tento kraj nasbíral, podívají i ostatní kraje, když některé z nich budou diskutovány nejenom na úrovni Asociace krajů, ale když budou také diskutovány na koordinačních jednáních vlády, až se budeme bavit o pokroku v rámci Fondu spravedlivé transformace, v rámci Národního plánu obnovy, v rámci Fondu na ochranu životního prostředí, protože všechny zkušenosti, které tady kraj a jeho vedení posbírali, tak mohou být velice cenné jako vyšlapaná cestička pro ostatní, aby si nemusely procházet stejnými slepými uličkami.

Tohle všechno bych si tady rád ověřil. A při těch nadcházejících setkáních a debatách se i dozvěděl něco víc.

Petr Pavel, prezident republiky, Ostrava, 28. března 2023