Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku u příležitosti návštěvy Kraje Vysočina

25. května 2023

Dobrý den,

jsem moc rád, že jsem se v takto krásný den mohl objevit na Vysočině. Ten cíl je stále stejný jako u předchozích regionálních výjezdů, to znamená dozvědět se více o kraji od lidí, kteří mají o něm největší znalost, dozvědět se o jeho dobrých stránkách a příležitostech, ale také o tom, co lidi v regionu trápí. Jako v případě předchozích krajů, které jsem navštívil, to není jenom proto, abych já se něco dozvěděl, ale abych s tím také něco dělal. Všechno to, co jsem se zatím dozvěděl, se objevuje nejenom v mých veřejných vystoupeních, ale v mých jednáních s ministry, s premiérem a s odborníky. Už hledáme postupně cesty, jak ty problémy, které v krajích jsou, řešit.

Konkrétní cílem této návštěvy je zaměřit se na některé z mých priorit. Začnu vzděláváním, kdy jsme navštívili speciální školu v Pelhřimově, která je určená pro žáky s různou formou mentálního postižení. Musím říct, že jsme tentokrát záměrně volili školu z jiné části spektra než ty prestižní, hodně známé a nejlepší ze všech. Chtěli jsme také vidět, jak probíhá inkluze v trošku jiném gardu, tedy jak začlenit nebo nezačlenit děti s různou formu postižení do vzdělávacího systému tak, aby to bylo pro ně co nejvýhodnější. Ukazuje se, že tak, jako ve všem, stoprocentní inkluze taky není úplně dobrá, protože některé děti opravdu potřebují speciální péči. Přesto, že to pro rodiče asi není úplně komfortní, měli bychom mít na zřeteli zájem dítěte. V tomto případě, konkrétně v této škole, se děti rozhodně cítí velice dobře. Měl jsem z toho mimořádně dobrý pocit a myslím si, že by takových zařízení určitě mělo být i více.

Další prioritou je odolnost společnosti, a to jak fyzická, tak psychická. Já bych se tady chtěl přidržet příkladů Kraje Vysočina, který v minulém měsíci měl již druhý ročník akce Vysočina v pohybu. Sice trochu se zpožděním, ale rád se připojím a půjdu příkladem. S panem hejtmanem a primátorem budeme dnes tady provozovat nějakou fyzickou aktivitu, nechci říct přímo sportovat, ale rád bych tím dal příklad lidem, aby pracovali na své fyzické odolnosti a na svém zdraví, protože se ukazuje, že v poslední době stav našeho zdraví, zejména u mladé populace, klesá. Proto vítám to, že v některých městech a regionech vznikají parky, jako je tento, který je volně přístupný veřejnosti a nabízí obrovskou škálu pro různé sportovní činnosti.

Dále se chci věnovat životnímu prostředí, a to zítřejší návštěvou dvou ekologických farem, a také ocenění práce složek Integrovaného záchranného systému, kdy společně s panem hejtmanem, s primátorem a také s předsedou Senátu dnes večer předáme ceny lidem, kteří se v rámci IZS podíleli na hrdinském činu nebo na obecně prospěšné činnosti.

Tolik v kostce a teď rád předám slovo mým kolegům.

Petr Pavel, prezident republiky, Jihlava, 25. května 2023