Pozdrav prezidenta republiky na poutní mši na Velehradě

5. července 2013 , Velehrad

Vážení poutníci,

je málo událostí, které si připomínáme a které se odehrávaly před 1150 lety. Co se zde vlastně stalo? Přišla sem armáda a svedla bitvu, po které zůstaly tisíce mrtvých, rozšířily se nebo se změnily hranice, které se pak stejně v dalším dějinném období vrátily zpátky. Přišli pouze dva svědci, kteří neměli v ruce meč, ale měli slovo, měli písmo a měli kulturu. A právě tito dva pokorní lidé založili to, čemu se říká historická paměť národa, protože historie předávaná pouze ústním podáním je nevěrohodná, křehká a pomíjející.

Potřebujete písmo, abyste zde vlastní dějiny ukotvili v prostoru a čase a právě toto písmo nám věrozvěstové dali. Myslím si, že právě za to by jim všichni poutníci měli znovu a znovu děkovat, protože zabránili tomu, aby náš národ ztratil svou duši, ztratil svou kulturu, byl vykořeněn a podmaněn jinými sousedními národy.

Vyvarujme se proto lidí, kteří přicházejí s mečem, protože jejich činy pominou. A važme si lidí, kteří ze šerého dávnověku přicházejí s kulturou a zasadili semena stromu, který vyrostl do krásy.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, 5. července 2013, Velehrad