Pozdrav prezidenta republiky u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Dialog civilizací

28. září 2014

Cynicky vzato, pokud se snažíme vytvořit strategické partnerství mezi velmocemi, potřebujeme společného nepřítele. A měl bych jasně připomenout, že společného nepřítele máme - mezinárodní terorismus. Pokud hledíte na mrtvé děti, mrtvé ženy, mrtvé staré a bezmocné, kteří se všichni stali oběťmi mezinárodního terorismu, musíme zapomenout na malé, či dokonce střední vzájemné neshody a soustředit se na společné cíle - potlačit mezinárodní terorismus. Bojovat proti necivilizované nenávisti a podpořit civilizaci lásky. A já vás mám rád všechny.

Děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Rhodos, 28. září 2014