Přijetí generální tajemnice Evropské odborové konfederace

10. června 2013 , Praha

Dámy a pánové, s velkým potěšením jsem přijal paní generální tajemnici evropských odborů a shodli jsme se na čtyřech základních otázkách, které jsou jak v programu evropských, ale i českých odborů, tak v programu, který se snažím prosazovat.

Dámy a pánové,

s velkým potěšením jsem přijal paní generální tajemnici evropských odborů a shodli jsme se na čtyřech základních otázkách, které jsou jak v programu evropských, ale i českých odborů, tak v programu, který se snažím prosazovat. Velmi zajímavý je návrh evropských odborů na stanovení jednotné korporátní daně ve výši 25 procent. Druhým bodem, který mi je velmi sympatický je podpora investic jako jediné rozumné cesty pro snižování nezaměstnanosti, neboť jak i vy víte, investice vytvářejí nová pracovní místa. Třetím bodem je progresivní zdanění. A konečně čtvrtým bodem je minimální mzda. Chtěl bych Vás v této souvislosti závěrem informovat, že 24. června, patrně jako první prezident, navštívím jednání tripartity, kde se bude jednat o minimální mzdě. Jsem velmi rád, že s tímto návrhem v zásadě souhlasí jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, tak i paní ministryně práce. Bohužel, pokud jsem správně informován, určité námitky má jak ministr financí, tak pan premiér, ale o tom právě na tripartitě budeme jednat.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Pražský hrad, 10. června 2013