Projev na sjezdu Rady seniorů

17. května 2013 , Praha

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou děkuji za pozvání. Chtěl bych vyjádřit vděčnost Radě seniorů za dobrou spolupráci, která se projevila v prvních okamžicích po mém nástupu do funkce prezidenta republiky a dovolte mi, abych nemluvil v obvyklých politických patetických frázích, kdy politik přijde a řekne, jak má rád důchodce a jak pro ně bude pracovat.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové

ještě jednou děkuji za pozvání. Chtěl bych vyjádřit vděčnost Radě seniorů za dobrou spolupráci, která se projevila v prvních okamžicích po mém nástupu do funkce prezidenta republiky a dovolte mi, abych nemluvil v obvyklých politických patetických frázích, kdy politik přijde a řekne, jak má rád důchodce a jak pro ně bude pracovat. Ty dva miliony seniorů ho poté zvolí a on pro ně buď neudělá nic, anebo v některých případech dokonce jedná proti jejich zájmu.

Začal bych tím, co u mě možná budete pokládat za obsesi, česky posedlost. To znamená mediálním obrazem nás seniorů ve sdělovacích prostředcích. Když si zapnete televizi a je tam nějaká reportáž o důchodcích tak vidíte dědečka, jak se opírá o dvě berle, vidíte stařenku, jak se šourá s nákupní taškou, případně vidíte seniorský pár, jak sedí na lavičce a vyhaslýma očima hledí do prázdna a maximálně krmí ptáčky. Přitom v okruhu mých známých je minimálně osmdesát procent seniorů, kteří jsou aktivní, kteří jsou naplněni energií, kteří možná kvůli starobnímu důchodu a přilepšení si, ale především kvůli tomu, že chtějí pokračovat ve své úspěšné práci, tuto práci nadále vykonávají. Koneckonců včera zemřel náš společný přítel Valtr Komárek. Bylo mu 82 let a do poslední chvíle aktivně pracoval, přemýšlel, diskutoval. Kéž by všichni senioři měli jeho vitalitu.

Dovolte mi, abych se teď od mediálního obrazu vrátil k praktickým opatřením. Myslím si, že před námi je několik úkolů. Dříve než zlepšit postavení starobních důchodců, zabránit zhoršování tohoto postavení. A tím mám namysli důchodovou reformu a zejména její druhý pilíř. Málo kdo si uvědomuje, že většina z nás má vyplácený starobní důchod s tak zvaného prvního tedy průběžného pilíře a že kdyby se důchodová reforma realizovala, znamenalo by to odsátí zhruba 14 procent zdrojů s tohoto prvního pilíře a tedy nikoli zlepšení, ale naopak zhoršení pozice starobních důchodců. To je první věc.

Druhá věc. Hledejme i drobná opatření na zlepšení jejich situace. Jedno bych Vám chtěl navrhnout. Víte, že valorizační schéma je procentické, to znamená, čím vyšší důchod máte, tím více při valorizaci dostanete. Myslím si, že to zbytečně zvyšuje diskrepanci mezi tak zvanými starodůchodci a novodůchodci a že je rozpočtově neutrální opatření, kdy se nikdo nemůže vymlouvat na nedostatek peněz ve státním rozpočtu, kdyby se toto valorizační schéma nahradilo jednotnou valorizační dávkou bez ohledu na předchozí výši důchodu.

A abych nemluvil příliš dlouho a nekradl případná témata svým kolegům, dovolte mi závěrem už jenom jednu poznámku. Každý z nás jednou skončí se životem a každý z nás by si přál důstojné umírání. Víte, že mnozí z nás, včetně mě, byli razantními kritiky církevních restitucí, ale jestliže už k tomu došlo a v případě, že bude zamítnuta příslušná ústavní stížnost, pak jako prezident republiky se snažím navrhovat panu kardinálovi Dukovi, a zatím se to setkává s porozuměním, aby alespoň část těchto prostředků byla věnována na vybudování sítě hospiců. Tedy míst kde se budeme loučit se životem v méně ponižujících podmínkách, než je tomu dnes v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Dovolte mi, abych těmito třemi poznámkami skončil. Poděkoval Vám za Vaši účast, popřál mnoho zdaru Vašemu jednání a popřál Vám také to, abyste v budoucích volbách, ať už se rozhodnete pro jakoukoli stranu, vytvořili nátlakovou skupinu prostřednictvím svých politických představitelů, která by bojovala za zájmy důchodců už proto, že oni sami budou seniory a budou mít tu životní zkušenost, kterou mladí politici vzhledem ke svému věku mnohdy nemají.

Dovolte, abych Vám závěrem popřál to, co je pro nás seniory nejdůležitější. To znamená hodně zdraví, trochu toho životního štěstí, pohody a samozřejmě i úspěchů ve Vaší práci.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, DOS, Praha, 17. května 2013