Projev prezidenta republiky během ceremonie otevření Českého domu v Jeruzalémě

27. listopadu 2018

Vážení přátelé, vážený pane premiére, drahý Bibi, drahá Sáro, 
 
Jak bych jenom začal? Vzpomínám si na jednu Shakespearovu hru. Co tu čtete, princi? Slova, slova, slova. Bibi, my politici vyprodukujeme spoustu slov, ale vidět jsou pouze skutky a činy. Proto bych rád upřímně poděkoval všem, kteří místo slov pomohli zorganizovat otevření této svíce v temnotách, svíce přátelství mezi našimi dvěma národy. Je pro mě velkou ctí, že se účastníte otevření Českého domu. 
 
V hloubi svého srdce věřím, že v blízké budoucnosti zde bude stát nejen česká ambasáda, ale také pěkná česká hospoda s dobrým českým pivem. 
 
Přátelé, tímto vyhlašuji Český dům za otevřený, a pevně věřím, že během své čtvrté návštěvy Izraele budu mít příležitost otevřít zde českou ambasádu. 
 

Miloš Zeman, prezident republiky, Český dům, Jeruzalém, 27. listopadu 2018