Projev prezidenta republiky během setkání s občany Petrovic

2. října 2013

Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto,

i když Petrovice nejsou, jak jste říkal, městem, ten téměř primátorský řetěz Vám velice sluší. A blahopřeji k nedávnému získání docentury, protože mít starostou pana docenta se hned tak nepodaří.

Nejsou malá a velká města, jsou velcí a malí lidé a lidé žijí všude. Já jsem sem přijel nikoli proto, abych symbolizoval, že jsem první prezident, který Petrovice navštívil, ale jak už řekl pan hejtman, protože jsem to slíbil a sliby se mají dodržovat. Mají se dodržovat i v maličkostech, jako je například přesnost příjezdu. Když Vám někdo slíbí, že přijede v jednu hodinu, a pak na něj půl hodiny čekáte, zapomeňte na důvěryhodnost takovéhoto politika, protože když někdo nedokáže ani přijet včas, tak se mu nedá věřit ani žádné slovo.

Chtěl jsem poděkovat všem, kdo Petrovice zkrášlili, protože jsme projeli nádherným parkem. Viděl jsem i nové lavičky a byl jsem informován, že právě investice do Vašeho parku, byť se to někomu může zdát jako maličkost, svědčí o tom, že máte svojí obec rádi a že se snažíte, aby byla stále krásnější. Vím také o problémech, které na Karvinsku existují. Jednal jsem s představiteli hornických odborů v Karviné, měl jsem tam samozřejmě i setkání s občany, a když se oficiálně jmenujete Petrovice u Karviné, tak to znamená, že i Vás postihují problémy Karvinska, problémy těžby, problémy OKD a všeho co s tím souvisí. Řeknu Vám jenom některá fakta, o kterých teď jednáme a která se snažíme řešit.

Společnost OKD požaduje od horníků, aby si vzhledem ke krizové situaci v této společnosti snížili mzdy o dvacet procent. Což samozřejmě návazně může ohrozit i další profese, ne jenom horníky. Přitom tato společnost si vyplatila minulý rok dividendu ve výši šesti miliard korun. Jak tedy hospodaří společnost, která na jedné straně chce snížit platy svým zaměstnancům a na druhé straně jenom odstupné generálního ředitele Becka minulý rok stálo tuto společnost 300 miliónu korun? Říká se tomu zlatý padák. Jak toto řešit? Domnívám se, že zlaté padáky by se neměly vyplácet vůbec, anebo že by se měly odmítnout. Ať se ten člověk soudí, soud může rozhodnout, jak by řekl předseda Ústavního soudu, že vyplácení takovýchto zlatých padáků je v rozporu s dobrými mravy. Anebo můžeme jít cestou slovenského Roberta Fica, který zlaté padáky povolil a zdanil je devadesáti osmi procenty. I to je docela rozumné řešení. V každém případě nezáviďme těm, kdo něco udělal a zbohatl poctivým způsobem, i když vím, že česká, moravská nebo slezská závist je stejně silná jako v okolních zemích. Na druhé straně pohrdejme těmi, kdo zbohatli nepoctivým, nečestným způsobem a kdo se nyní snaží přenést tíhu svého neúspěchu na zaměstnance. Proto jsem tady. Abych jednal s odboráři. Před čtrnácti dny jsem na Pražském hradě, na přání předsedy vlády, jednal i s vedením několika velkých a poněkud méně úspěšných firem, ale současně jsem tady navštívil i firmy, které prosperují, např. Vítkovice. Doufám, že navštívím i firmu Hyundai, abych se přesvědčil, jak tady automobilka funguje.

Skončil bych tím, že některé věci můžeme řešit hned a některé věci nám dají dlouhý čas, ale musíme na nich pracovat už nyní, protože i cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem. Zasadil jsem v lánském parku společně s ministrem životního prostředí strom, který se jmenuje sekvoj vždyzelená, která se dožívá dvou tisíc let.  Pokud ten strom neuschne, tak zažije ještě čtyři sta dalších prezidentů České republiky. A já bych chtěl popřát, aby i ti budoucí prezidenti k Vám do Petrovic co nejčastěji přijížděli.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Petrovice u Karviné, 2. říjen 2013

zpět na seznam zpráv