Projev prezidenta republiky na francouzské recepci při příležitosti státního svátku Francie

12. července 2013 , Praha

Vážený pane velvyslanče, vážené Excelence, dámy a pánové,

cítím se zahanben, protože na rozdíl od své ženy neumím francouzsky a právě proto nemohu oplatit panu velvyslanci toto krásné gesto v jeho rodném jazyce. Ostatně, kdybych tak promluvil, považoval bych to za zločin na tomto jazyce.

Dovolte mi, abych za prvé poděkoval za velice milé pozvání a za druhé řekl několik slov ke svátku Francie. Dějiny, které často vzpomínáme, nejsou jenom dějinami abstraktních idejí, ale dějinami konkrétních lidí. A já bych zde při příležitosti francouzského státního svátku chtěl připomenout alespoň tři konkrétní jména.

Prvním z nich je François Mitterrand, který právě zde v Buquoyském paláci přijal jako první západoevropský státník delegaci českých disidentů a to v rámci své oficiální návštěvy tehdejšího komunistického režimu.

Druhou dle mého názoru nejvýznamnější osobou francouzské politické historie je Charles de Gaulle – muž, který vyvedl Francii ze dvou krizí v roce 1940 a 1957, a velmi tehdy pomohl svou autoritou Francouzské republice.

Konečně třetí postavou, kterou bych rád zmínil, je Jean Monnet. Jeden z otců Evropské unie. Poměrně nedávno jsem dočetl jeho paměti a uvědomil jsem si, jaké překážky musel překonávat, jak se vyhýbal unáhleným řešením a jak krok za krokem budoval a úspěšně dovršil budování Evropské unie.

Čtvrtou osobou, k níž bych v závěru svého vystoupení chtěl promluvit, je francouzský velvyslanec Lévy. Milý pane velvyslanče, stále vzpomínám na to, jak jste mě ještě před prezidentskou volbou pozval do Buquoyského paláce na setkání s Vámi a současně se mnou také amerického velvyslance a britskou velvyslankyni.

Dovolte mi proto, abych Vám proto zcela upřímně pogratuloval k Vašemu prognostickému talentu. Budete nám v Praze scházet. A když Vám přeji úspěch ve Vaší budoucí vysoké politické funkci, věřím, že se do Prahy budete často a rád vracet. Věřte mi, že zde budete vždy jako přítel České republiky srdečně přijat.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Buquoyský palác , 12. července 2013