Projev prezidenta republiky na IX. sjezdu Českého svazu bojovníků z svobodu

20. června 2013 , Praha

Vážený pane předsedo, vážení členové Svazu bojovníků za svobodu,

dovolte mi, abych Vám především poděkoval za Vaše pozvání a abych ocenil a poděkoval i za to, že to byl právě Svaz bojovníků za svobodu, který spolu s dalšími organizacemi (včetně Rady seniorů) vytvořil takzvanou vlasteneckou frontu v prezidentské kampani a věřím, že činnost této vlastenecké fronty bude samozřejmě pokračovat i nadále. Ono se říká, že politika nezná vděčnost, ale chtěl bych být výjimkou z tohoto pravidla. Proto Vám všem ještě jednou velice děkuji.

Druhá věc, kterou bych Vám chtěl sdělit je, že na rozdíl od mého přítele Jardy Jedličky, který v Lidicích mluvil o tom, že bojovníci za svobodu postupně odcházejí a že se tak ztrácí historická paměť. Já bych tvrdil něco jiného. Já bych tvrdil, že boj za svobodu je nikdy nekončící proces a že ten, kdo se domnívá, že tento boj byl jednou vybojován, se hluboce mýlí a otevírá prostor právě těm silám, které by pod nejrůznějšími záminkami naši svobodu omezily.

Už jednou jsem, tuším při pohřbu Waltra Komárka, citoval výrok z Goethova Fausta: „Jen ten je hoden svobody a žití, kdo rve se o ně den co den.“ A to platí i nyní. Musíme se ptát, kdo jsou dnešní bojovníci za svobodu. A zde bych chtěl vysoce ocenit naše vojáky, včetně vojáků, kteří pomáhají při povodních, ale také vojáků, kteří se účastní zahraničních misí. Ano, velice dobře vím, že tato účast je někdy zlehčována, že tito vojáci jsou dokonce nazýváni žoldáky a chtěl bych Vám říci, že si jich vážím, protože bojují, byť tisíce kilometrů od našich hranic, i za naši svobodu v boji proti mezinárodnímu terorismu.

Chtěl bych Vám připomenout jeden výrok. Výrok, který dnes právě vůči těmto vojákům v Afghánistánu (a já jako první prezident republiky tyto vojáky v blízké budoucnosti navštívím) občas zaznívá: „Proč máme bojovat v zemi, o které nikdo z nás nic neví?“ Dovolte mi, abych Vám citoval jiný výrok: „Proč máme bojovat za zemi, kterou vůbec neznáme?“ Autorem tohoto druhého výroku je Neville Chamberlain a tento výrok byl pronesen v září roku 1938.

Pojďme společně bojovat proti těm, kdo si neuvědomují, že mezinárodní terorismus může působit i uvnitř našich hranic a že nejlepší cesta jak tomu zabránit, je bojovat proti němu předem a nebýt zbabělý. A to je to poselství, které jsem Vám všem chtěl sdělit ve svém krátkém vystoupení. Není pravda, že bojovníci za svobodu českého národa umírají. Rodí se noví bojovníci a já bych jim chtěl vyjádřit svoji hlubokou úctu.

Děkuji Vám za pozornost. 

Miloš Zeman, prezident České republiky, Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 20. června 2013