Projev prezidenta republiky na setkání s občany v Osvětimanech

4. července 2013 , Osvětimany

Vážení a milí přátelé,

především velice děkuji za pozvání do Osvětiman. Chtěl bych ze srdce poděkovat za Vaši podporu. A protože dluhy se mají splácet, tak politici by neměli zapomínat na poskytovanou podporu, jakmile jsou zvoleni, ale měli by tuto podporu nějakým způsobem vracet.

Nechci mluvit příliš dlouho, rád bych jenom řekl, že i když jsem absolvoval asi dvě stě setkání za první tři měsíce výkonu prezidentské funkce, tak jsem se vůbec nedostal k tomu, abych se setkal s normálními občany. Tím neříkám, že vedoucí představitelé byli nenormální, ale nepoužívám výraz „obyčejní občané“, protože si myslím, že je tak trochu urážlivý. Každý z nás je nějakým způsobem neobyčejný, každý z nás něco v životě dokázal - zasadil strom, zplodil syna nebo dceru, případně postavil dům. Právě proto nemluvím jako jiní politici o obyčejných lidech, ale mluvím o normálních lidech a doufám, že i já ve výkonu prezidentské funkce zůstanu normálním, pokud mě budete nejen podporovat, ale také kritizovat, když udělám nějakou chybu.

Politici, když mají před ústy mikrofon, většinou mluví hodinu nebo dvě a poté nechají deset minut na diskusi. Já bych rád postupoval zcela obráceně. Dovolte mi pětiminutové úvodní slovo, z něhož už jsem část vyčerpal, aby byl co nejširší prostor pro Vaše otázky. A já při tom budu sedět, protože již Karel Čapek říkal, že člověk, který stojí, lidem káže, zatímco člověk, který sedí, si s lidmi povídá. A já jsem si přišel popovídat.

V čem je ono úvodní slovo? Právě u nás probíhá politická krize vzniklá demisí bývalého předsedy vlády a policejním vyšetřováním, které této demisi předcházelo. Pro řešení této politické krize je několik cest, z níž za nejrozumnější pokládám předčasné volby. Na druhé straně je málo známo, že to, aby byly předčasné volby, nemůže prezident nijak ovlivnit. K předčasným volbám dochází pouze tehdy, jestliže se sama Poslanecká sněmovna sto dvaceti a více hlasy rozpustí. A sami víte, že se někdy cituje staré známé přísloví o kaprech, kterým se příliš nechce vypustit svůj vlastní rybník. Zasedání Poslanecké sněmovny bude 16. července, čili ve velmi krátké době, a tam uvidíme, zda k tomuto dojde či nedojde.

Pokud k tomu dojde, budou předčasné volby patrně ve druhé polovině září. Pokud k tomu nedojde, budeme se zabývat dalšími alternativami jak dosáhnout toho, aby naše země měla vládu, které občané věří. Vládu, která je složena ze skutečných odborníků, kteří nejsou zatíženi žádným skandálem, takže jim nehrozí ani pobyt v cele předběžného zadržení, ani pobyt ve vyšetřovací vazbě a už vůbec ne pobyt ve vězení jako takovém.

A jaké jsou možnosti za předpokladu, že se Poslanecká sněmovna nerozpustí (protože když se za čtrnáct dní rozpustí, tak je vše jasné a strany půjdou do voleb)? Pojďme si tedy povídat o tom, jaké možnosti máme ve druhém případě. To už je prostor nikoli pro moje kázání, ale pro naslouchání, pro povídání si a především pro vyslovení Vašich otázek a Vašich námětů.

Děkuji Vám za pozornost.       

Miloš Zeman, prezident České republiky, 4. července 2013, Osvětimany