Projev prezidenta republiky na slavnostním otevření nově zrekonstruované budovy Vojenského historického ústavu a expozic Armádního muzea Žižkov

20. října 2022

Vážený pane generále Knížku, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na otevření Armádního muzea. Pan generál již připomněl usnesení vlády z roku dva tisíce, mimochodem k symbolickému datu 15. března tohoto roku, a já musím s lítostí konstatovat, že o čtrnáct let později mě právě dnes pan generál Knížek připomněl, že jsem požádal při příležitosti výstavy V zákopech první světové války tehdejšího ministra obrany pana Stropnického, aby s tím konečně proboha začal něco dělat. Stalo se. Chtěl bych vyjádřit obdiv a úctu ke všem těm, kdo překonali byrokratické překážky. A je to jejich dílo, není to dílo politiků, kteří by se neměli naparovat prací druhých, je to dílo těchto lidí a těm bychom měli také poděkovat.

Analytický odbor prezidentské kanceláře mně dal k dispozici materiál, který provádí jednotlivými expozicemi. A já bych se zastavil jenom u té poslední. V poslední expozici je cedule, cedule z české ambasády v Kábulu. Musím bohužel opakovat, že se domnívám, že tato poslední expozice není svědectvím vítězství, není svědectvím úspěchu, ale je svědectvím hanby. Hanby, která spočívá ve zbabělé kapitulaci před mezinárodním terorismem. Chci věřit, že v budoucnosti dojde k přehodnocení nejenom našeho ústupu z Afghánistánu, ale i oslabení našeho boje proti mezinárodnímu terorismu. Vždyť právě z Afghánistánu vzešla nejrozsáhlejší teroristická akce - útok na newyorská Dvojčata. Tehdy se této teroristické akci dostalo zasloužené odplaty. Daleko zaslouženější, než byl oprávněně zpochybňovaný útok v Iráku, tím spíše bombardování Jugoslávie. A my jsme ustoupili. Naše armáda v Afghánistánu ztratila čtrnáct vojáků, což je sice málo ve srovnání se ztrátami našich spojenců, ale každý život je cenný. Stali jsme se zbabělci, a nyní máme příležitost to odčinit.

Chtěl bych tedy závěrem říci, že v naší neklidné době, kdy nukleární mocnost přepadá svého souseda, bychom neměli zapomínat ani na boj proti mezinárodnímu terorismu, a pokud tento boj vzdáme, pak vzdáváme i dědictví naší armády.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Armádní muzeum Žižkov, 20. října 2022