Projev prezidenta republiky na Terezínské tryzně

19. května 2013 , Terezín

Vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo ústavního soudu, vážení členové vlády, vážení členové diplomatického sboru, vážení hosté, skláním se každý rok na Terezínské tryzně před památkou lidí, kteří zde buď byli umučeni, nebo kteří byli odtransportováni do koncentračního tábora Osvětim.

Vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo ústavního soudu, vážení členové vlády, vážení členové diplomatického sboru, vážení hosté,

skláním se každý rok na Terezínské tryzně před památkou lidí, kteří zde buď byli umučeni, nebo kteří byli odtransportováni do koncentračního tábora Osvětim. Vzpomínáme jejich utrpení, ale neměli bychom zapomenout ani příčiny, které k tomuto utrpení vedly. Byla to samozřejmě především zrůdná totalitní ideologie založená na přesvědčení nadřazenosti, ať už národa, rasy nebo třídy, nad jinými.

Ale byly i příčiny jiné a na to často zapomínáme. Pak ani nemůžeme vysvětlit jakousi odevzdanost, se kterou oběti přicházely do terezínského ghetta. Jednou z těchto příčin bylo to, co bych nazval „dezinformační clona totalitní propagandy". Začněme právě tady v Terezíně. Jak víte, byl natočen film, který se jmenoval „Vůdce daroval židům město" a na tomto filmu vidíte čisté ulice naplněné hrajícími si a usměvavými dětmi. Vidíte dostatek jídla, vidíte židy, jak pilně pracují pro blaho říše. Něco podobného se odehrálo i při návštěvě Mezinárodního červeného kříže, kdy byla instalována tatáž Potěmkinova vesnice. Přestože odborníci z této organizace nejsou laiky, tuto Potěmkinovu vesnici neprohlédli.

Ono propagandistické maskování samozřejmě neexistovalo jenom v Terezíně. V Osvětimi oběti vstupovaly do toho, co pokládaly za sprchy, třebaže to byly plynové komory. V Majdanku, v Treblince, v Sobiboru vstupovaly do popravčích místností, které byly označeny znakem Červeného kříže. A abych onu totalitní dezinformační clonu, která vedla k odevzdanosti obětí a lhostejnosti přihlížejících, neredukoval pouze na jednu totalitní diktaturu, chtěl bych připomenout, že stejně tak ve třicátých letech minulého století do Stalinova Ruska přijížděli špičkoví západoevropští intelektuálové, jako byli J. B. Show, Romain Rolland a mnozí další, a snad s výjimkou Andréa Gidea, se každý z nich vracel oslněn tamní Potěmkinovou vesnicí. Jeden z tehdy nejslavnějších spisovatelů životopisců a dnes již téměř zapomenutý Emil Ludwig dokonce napsal: „Stalinovi bych svěřil své děti".

Uvědomme si tedy proto, prosím, že není možné nechat se ohlupovat jakoukoli manipulací. Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener kdysi napsal: „Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Vzdáme-li se práva na informace, na srovnání těchto informací z různých zdrojů a necháme-li sebou manipulovat, pak se opravdu budeme chovat jako ovce."

A právě proto bych rád na závěr svého vystoupení připomněl krásné heslo, které si dali do vínku mužové a ženy státu Izrael: „Již nikdy jako ovce."

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Národní hřbitov v Terezíně, 19. května 2013