Projev prezidenta republiky na večeři při příležitosti Kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů EU

14. října 2022

Dobrý večer, dámy a pánové,

velmi Vám děkuji, pane prezidente, za Vaše milé uznání a pozvání. Za uznání mého hlubokého porozumění a hlubokého ocenění vaší těžké a komplikované práce. Nechci vše svádět na Montesquieua. Naprosto chápu, že justice je třetím, či druhým, či dokonce prvním pilířem systému rozumu. Jako politik stejně plně rozumím tomu, že hlavními tématy vaší činnosti jsou nezávislost justice a zároveň její důvěryhodnost.

Dovolte mi, abych vám sdělil dva požadavky na tato dvě témata, která plynou z mých zkušeností z politického života, zkušeností za pouhých třicet dva let. Tedy, co se nezávislosti týká, soudce může být nezávislý na své lenosti. Popravdě, máme zde jistou zkušenost s procesy, které trvají deset let, opakuji - deset let. Dovedete si představit, že to je nejen fyzické týrání, ale také psychické týrání. Pokud vás někdo zneužívá deset let, jde o psychické týrání. Tudíž lenost justice, lenost soudců jsou pro mě jako pro politika velikým problémem.

Druhým tématem je samozřejmě závislost. Po čtyřiceti letech totalitního systému v mé zemi, byla justice plně závislá na vládnoucí politické straně, jediné politické straně, samozřejmě. Nyní se obávám, že justice, nebo lépe řečeno soudci, jsou také občas závislí na politicích, nikoliv na jedné politické straně, ale na mnoha a mnoha politických stranách - občas, jak jsem řekl. Paradoxně jsou závislí na médiích a jsou závislí na svém egoismu. Občas chtějí být vládci nad osudy občanů. A to jsou hlavní nebezpečí závislosti.

Proto mi prosím věřte, že budu vždy podporovat nezávislost justice. Pokud má ale justice být nejen nezávislá, ale i důvěryhodná, nemůže být závislá na mnoha a mnoha politických stranách, ani na mnoha a mnoha ideologiích, včetně ideologie, která říká, že existuje devadesát pohlaví. Promiňte, ale já znám pouze dvě pohlaví.

Dovolte, abych zvedl svou sklenici nealkoholické vody a popřál vám po váš celý život něco velmi komplikovaného - přeji vám úspěch, vše nejlepší a hodně štěstí.

Miloš Zeman, prezident republiky, vila Löw-Beer, Brno, 14. října 2022