Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při 3. reprezentačním plesu prezidenta České republiky

20. ledna 2017

Vážení a milí hosté,

především vás poprosím, abyste se posadili. Člověk, který stojí, se stává agresivním, neboť ho brzy začnou bolet nohy. Za druhé, dovolte mi, abych vám všem poděkoval, že jste přišli. Chtěl bych se omluvit těm, na které se už nedostalo, protože jsme museli více než sto lidí odmítnout z toho prostého důvodu, že se přihlásili pozdě a že Hrad není nafukovací. Nicméně, tu chybu si jistě vezmou k srdci a příští rok se přihlásí včas. Chtěl bych poděkovat skvělému moderátorovi, Hudbě Hradní stráže a Policie České republiky, zdravím vás. Zjistil jsem, že neumíte Valčík na rozloučenou, takže místo toho budeme při mém plíživém tanci hrát Na tichém modrém Dunaji, nebo jak se to jmenuje, ale i to se dá přežít.

Chtěl bych poděkovat dodavatelům občerstvení a dalších služeb, protože většinou jejich dodávka byla zadarmo. Chtěl bych poděkovat i těm, kdo dali skvělé ceny do tomboly. Moje poděkování nesporně patří i účinkujícím, a aniž bych kohokoliv vyvyšoval, zvláště bych rád poděkoval mistru Karlovi Gottovi, který přes jisté, doufám, že ne vážné, zdravotní potíže v jedenáct hodin vystoupí, a jak jsem byl informován, už dnes tady zkoušel, i když si myslím, že on žádnou zkoušku nepotřebuje.

A co říci závěrem, aby ten úvodní projev nebyl příliš dlouhý?

Víte, jak už řekl moderátor, tak výtěžek tohoto plesu je určen na dva nadační fondy. Ten jeden fond, mé ženy, je tak trochu širokopásmový, zahrnuje různé sociální služby od dětských domovů až po domovy důchodců, a ten můj nadační fond je poněkud úžeji zaměřený, protože se týká pomoci týraným a opuštěným dětem. Ale ať je účel těchto fondů jakýkoliv, jsem rád, že mohu konstatovat, že právě díky pochopení našich spolupracovníků a díky tomu, že všichni v těchto fondech pracují zadarmo, takže se neopakuje situace některých neziskových organizací, které část svých příjmů spotřebují na vlastní režii. Tak budiž všem vám dnešní večer radostí, že příspěvek, který jste zaplatili na tento ples, bude sloužit dobrému a užitečnému účelu.

A proto vám chci popřát krásnou zábavu, pohodu a mír v duši.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 20. ledna 2017

zpět na seznam zpráv