Projev prezidenta republiky při 35. schůzi Poslanecké sněmovny

23. října 2019

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci,

jako každý rok před vás předstupuji, abych vyjádřil svůj názor na návrh nejdůležitějšího zákona roku, to jest zákona o státním rozpočtu. Tento zákon jsme projednávali v mém expertním týmu s paní ministryní Schillerovou. Členy expertního týmu s ekonomickou erudicí jsou guvernér České národní banky, prezident Hospodářské komory a prezident Svazu průmyslu a dopravy. Při této příležitosti musím vysoce ocenit jak ekonomickou erudici paní ministryně, tak i její diplomatické mistrovství, s nímž jednala s jednotlivými ministry. Šestnáctého září jsem se svými připomínkami vystoupil na vládě a nyní mě máte zde.

Předeslal bych, že pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, tak ho podepíšu. Na druhé straně i přátelská kritika může být kritikou, a té se právě teď dočkáte. Svoje vystoupení jsem rozdělil na tři části. Zaprvé, vnější podmínky rozpočtu. Zadruhé, problémy neefektivních výdajů, a zatřetí, návrh na získání nových příjmů.

Takže začněme těmi vnějšími podmínkami. Ve světe zuří obchodní nebo celní válka, válka mezi Amerikou a Čínou, mezi Amerikou a Evropskou unií, ale kromě toho je tady ještě jeden faktor, který z důvodů politické korektnosti není příliš zmiňován, třebaže může vysvětlit mnohé ze zastavení ekonomického růstu Německa. Energiewende, tedy obrat ke zvlášť drahým zdrojům elektrické energie, vedl k tomu, že v Německu je nejdražší cena elektřiny v Evropě, a plánované odstavování elektráren se už dnes promítlo do nulového růstu německé ekonomiky. Říkám to proto, protože bych si přál, aby naši zemi nezachvátilo obdobné klimatické šílenství a abychom si uvědomili, že náš energetický mix je sestaven tak, že pouze tři procenta výroby jsou solární elektrárny, čtyřicet sedm procent uhelné elektrárny a třicet pět procent elektrárny jaderné. Tolik k vnějším podmínkám. Myslím si, že naši závislost na Německu můžeme částečně kompenzovat diverzifikací našeho exportu do dalších teritorií, zejména pak tam, kde klimatičtí alarmisté nemají příliš na růžích ustláno. Tolik k první části mého vystoupení.

Část druhá, neustále upozorňuji na to, že díky Topolánkově vládě s sebou vlečeme batoh dotací na obnovitelné, zejména pak solární, zdroje. Jenom pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole na tento účel solárů dvacet sedm miliard korun. Co by se za to udělalo! Dvacet sedm miliard korun. Co s tím? Je několik řešení, solární daň, snížení výkupních cen, překompenzace. Pan ministr Havlíček bude teď jednat s Evropskou unií, a mohlo by to přinést několik miliard úspor. Nicméně to na věci nic nemění. Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, pak by čistě teoreticky mohly trvat dvacet let. A myslím si, že naše ekonomika nepotřebuje, aby se tímto způsobem zatěžovala, zvláště když cena solárních panelů klesla na jednu desetinu. Takže ony dotace v podstatě jdou do kapes solárním baronům, kteří mají radost z jednoho z tunelů v naší ekonomice.

Druhé téma, o kterém bych rovněž rád mluvil, je téma úspor na státních úřednících. Chtěl bych ocenit paní ministryni Maláčovou, která zrušila bez náhrady Fond dalšího vzdělávání, který měl šest set zaměstnanců, takže těchto šest set zaměstnanců se může uplatnit v soukromém sektoru. Zlí jazykové sice říkají, paní ministryně, že jste je vzala zpátky, ale při naší minulé schůzce jsem si potvrdil, že tomu tak není. Kéž by i v dalších rezortech se podařilo zrušit fondy dalšího vzdělávání, kdo z vás o tom slyšel. Typicky parkinsonovská instituce, která se živí sama ze sebe. Šest set lidí, to je opravdu hodně. A já doporučuji použít místo nemotorných a vysokých výdajů na informační systémy to, co už funguje v bankovním systému, tak zvaný robot, což je počítačový algoritmus, který může obsloužit klienta. V bankovním systému už díky tomu došlo k úspoře pracovních sil.

Mohl bych mluvit o dalších věcech, jako jsou sociální dávky. Sám zastávám názor, že ten, kdo odmítne nabízenou práci, by neměl žádné dávky dostávat. Uvidíme, jak se tento jev bude vyvíjet. Paní ministryně mě informovala, že po třech měsících vynětí z evidence se uvažuje o prodloužení této lhůty na osm měsíců. Alespoň něco.

Zcela závěrem bych vám chtěl říci, protože kritika je hezká, ale musí být doprovázena pozitivním návrhem, že česká ekonomika má rezervy ve výši tři sta osmnácti miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat, ale tvrdím, že podobně, jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, tak uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí.

Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard korun, a já to vřele vítám.

Dámy a pánové, zcela závěrem bych chtěl konstatovat, že plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci jeho území.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 23. října 2019