Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při „CZECH TOP 100“

16. června 2016

Vážený a milý Honzo Struži, dámy a pánové,

chtěl bych především Honzovi poděkovat za to, že už od roku 1994 organizuje toto setkání CZECH TOP 100. Je řada efemérních aktivit, které vzniknou a rychle zaniknou, a aktivita, která trvá více než dvacet let, si zaslouží naše uznání.

Dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil v návaznosti na předchozího řečníka ke stavu české ekonomiky. Samozřejmě jsem velice uvítal její růst. Ale nebyl bych tím, kdo se v minulosti zabýval varovnými prognózami, abych současně neupozornil na některé varovné signály. Honza Struž tady mluvil o tom, že tržby těch sto hlavních firem o něco poklesly, dovolte mi, abych to upřesnil, poklesly o jedenáct procent, a to je samozřejmě hodně.

Zadruhé, ano, můžeme se kojit nadějí, že malé a střední podniky tento pokles kompenzují, ale nezapomeňte, že malé a střední podniky jsou ve velké míře subdodavateli těch velkých podniků a s určitým časovým zpožděním se tedy v jejich činnosti neúspěch velkých podniků může odrazit.

Co proti tomu dělat? Nejsem názoru jako Česká národní banka, že nás zachrání znehodnocování koruny. Jistě, krátkodobě pomůže exportérům, ale to, co dává exportu jednou rukou, druhou rukou bere těm, kdo importují. Nemůžeme se také domnívat, že trvale podhodnocená pracovní síla, třicet procent ve srovnání s německými mzdami je v české ekonomice, nám pomůže, protože podle tohoto kritéria by nejvíce prosperující ekonomikou světa byl Bangladéš, kde je pracovní síla nejlevnější.

Potřebujeme dobře placenou, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, potřebujeme silnou měnu, se kterou můžeme soutěžit na světových trzích, a jako další varovný signál bych uvedl výrazný pokles stavebnictví, o němž, jak víte, se říká, že je indikátor konjunktury. A tento pokles, který je až překvapivě vysoký, nám ukazuje, že v naší ekonomice je stále ještě něco špatně.

Co pro to mohou dělat politici? Především nesmí přeceňovat svůj vliv na ekonomický růst. Kdyby došlo k ekonomickému poklesu, tak by se jim to zatraceně vrátilo, protože by politici, možná právem, byli obviňováni za tento pokles. Hlavním faktorem ekonomického růstu jsou podnikatelé, a podnikatelům je třeba konkrétně pomáhat politickou vůlí, pomáhat při rozšiřování exportních trhů, a proto jsem rád, že přes kritiky, které ignoruji, se podařilo prolomit ledy ve vztazích s Čínou, a dodávám, že vítěz dnešní soutěže, Škoda Auto, má svůj největší trh právě v Číně.

A myslím si, že čeští i zahraniční podnikatelé, ale v tomto případě zejména čeští, by měli být daleko více než dosud oceňováni. Není jenom Zdeněk Bakala a Viktor Kožený. Jsou desítky a stovky opravdu úspěšných podnikatelů. Já proto dělám alespoň to, že dvacátého osmého října vždy uděluji státní vyznamenání podnikatelům, aniž by mně to Poslanecká sněmovna nebo Senát doporučovaly, protože většina poslanců a senátorů zřejmě netuší, že jsou u nás úspěšní podnikatelé, které je třeba i tímto způsobem symbolicky ocenit.

S mnoha z vás se setkávám jak při zahraničních cestách, tak při domácích setkáních včetně mých návštěv krajů. Řekl jsem včera na festivalu exportérů, že se považuji za obchodního cestujícího České republiky. A vám bych chtěl říci, že se stejně tak považuji jak za prezidenta zaměstnanců, tak za prezidenta zaměstnavatelů, protože jeden bez druhého nemohou úspěšně existovat.

Říká se o mně přátelé, že každý svůj projev končím bonmotem. Je to pravda. Ale na tomto shromáždění neřeknu bonmot svůj, ale řeknu bonmot podnikatele, který založil podnikatelskou školu, a je škoda, že ne všichni podnikatelé se touto školou řídí. Ten podnikatel se jmenoval Tomáš Baťa a nikdy neříkal moji zaměstnanci, vždycky říkal moji spolupracovníci. Vždycky si uvědomoval, že stroje a budovy lze nahradit, ale sehraný tým lidí, ten největší lidský kapitál, se dá nahradit velmi obtížně. Cituje se mnoho jeho výroků, ale jeden se téměř necituje, protože je urážlivý, a doufám, že tato urážka se netýká vás zde přítomných ve Španělském sále. Ten výrok zní, neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 16. června 2016

zpět na seznam zpráv