Projev prezidenta republiky při ekumenické modlitbě za královnu Alžbětu II.

15. září 2022

Vážený pane velvyslanče, madam, vážení přítomní,

královna Alžběta II. byla čtyřicátým britským panovníkem od roku 1066, tedy od bitvy u Hastingsu. Je obdivuhodná kontinuita, s krátkou výjimkou Olivera Cromwella, britské monarchie a britských dějin. Je obdivuhodný řetěz udržující historickou kotvu, stabilizující tuto zemi.

My, kdo jsme měli tu čest se několikrát setkat s královnou, jsme obdivovali její osobní kouzlo. Byla laskavou a milující matkou, byla statečnou princeznou, která neopustila Londýn v době nacistického bombardování, byla symbolem a svorníkem své země, a mohl bych říci, že měla respekt i u svých odpůrců, ale ona téměř žádné odpůrce neměla.

Tomáš Masaryk nám často připomínal, že dějiny máme posuzovat z hlediska věčnosti, sub specie aeternitatis. Díváme se na královnu Alžbětu II. těmito očima. V britských dějinách byly až dosud dvě panovnice, které daly název celé historické epoše. Mluvili jsme o době alžbětínské a mluvili jsme o době viktoriánské. Věřím, že s historickým odstupem, s oním sub specie aeternitatis, budeme takto vzpomínat i na druhou dobu alžbětínskou.

Thank you Madam.

Miloš Zeman, prezident republiky, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 15. září 2022