Projev prezidenta republiky při jmenování členů Bankovní rady ČNB

8. června 2022

Vážený pane guvernére, vážená paní viceguvernérko, vážení členové bankovní rady,

k prvnímu červenci tohoto roku je doplněna Bankovní rada místo členů, kterým k tomuto datu končí mandát. Jsem si vědom toho, že hlavním úkolem národní banky je boj proti inflaci. Tento boj byl dosud veden především, ba výlučně, pomocí zvyšování úrokových sazeb. Nechci teď hodnotit, zda a do jaké míry byl tento způsob úspěšný. Chtěl bych jenom v zájmu objektivity připomenout některé negativní kolaterální efekty, které spočívají například v nastupující hypoteční krizi, neboť, jak víte, objem hypotečních úvěrů se meziročně snížil o šedesát procent, v zamrazování podnikových úvěrů a v neposlední řadě i v úrokových nákladech pro úložky komerčních bank. Domnívám se, že vedle úrokových sazeb má Česká národní banka k dispozici i další nástroje při boji proti inflaci, které ne zcela byly využívány. Mám tím na mysli jak kurzové operace, respektive operace s devizovými rezervami, i operace další. To už ovšem bude záležet na rozhodnutí od prvního července opět sedmičlenné Bankovní rady.

Chtěl bych dosavadním členům bankovní rady poděkovat za jejich práci a novým členům popřát, aby v jejich nelehké práci měli v zájmu všech občanů zatížených inflací plný úspěch a taky trochu toho štěstí.

Děkuji vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 8. června 2022