Projev prezidenta republiky při jmenování guvernéra ČNB

11. května 2022

Vážený pane guvernére Rusnoku, vážený pane guvernére Michle,

dovolte mi, abych úvodem poděkoval Jiřímu Rusnokovi za vykonanou práci v čele České národní banky. Je mi velmi líto, že ho podle platných pravidel nemohu jmenovat znovu, ale pevně věřím, že i nadále bude platným členem expertního týmu prezidenta republiky.

Vážený pane guvernére Michle, máte před sebou těžký úkol. Právě včera byly publikovány údaje o čtrnáctiprocentní inflaci, ale co je daleko důležitější, je souvislá časová řada monotónního růstu inflace, a tvrzení, že inflace byla způsobena primárně válkou na Ukrajině, bohužel kulhá na obě nohy, protože dvouciferné inflace bylo dosaženo již před touto válkou.

V boji proti inflaci má samozřejmě Česká národní banka svoji nezastupitelnou roli. Vím, že existují zhruba dvě skupiny ekonomů s výrazně odlišnými názory. První skupina označuje tuto inflaci jako poptávkovou a jako základní lék vidí zvyšování úrokových sazeb.

Druhá skupina mluví o nákladové inflaci, a v takovém případě je samozřejmě zvyšování úrokových sazeb nákladem svého druhu a k inflaci přispívá. Tento názor zastává například ekonom Petr Bartoň, nebo už jsem citovat ekonoma Vladimír Dlouhého, který označoval zvyšování úrokových sazeb za kontraproduktivní.

Já sám se domnívám, že musíme s respektem naslouchat oběma názorovým skupinám. Bral jsem v úvahu i argument časového zpoždění mezi zásahem centrální banky a vývojem inflace, nicméně zdá se, že se v poslední době skutečně překlápí ty úrokové sazby z nástroje brždění inflace v nástroj jejího posilování. Nejedná se jenom o růst energií nebo potravin, jedná se prakticky o růst veškerých komodit. Například umělá hnojiva byla zdražena o tři sta procent, což má pochopitelně svůj dopad na zemědělství, a tak bych mohl jmenovat i komodity další.

Uvědomuji si, že bankovní rada rozhoduje ve sboru sedmi osob a že je důležité, aby uvnitř ní probíhala permanentní odborná diskuse, kde by žádný názor nebyl potlačován. Nicméně z důvodů výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem České národní banky člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování úrokových sazeb. Nepřál bych si, aby došlo k opačnému extrému, to znamená k razantnímu poklesu úrokových sazeb, ale na druhé straně se domnívám, že neexistují v současné situaci dostatečné důvody k jejich dalšímu zvyšování. Koneckonců podíváme-li se do okolí, vidíme, že úrokové sazby jsou výrazně nižší. Pokud vím, tak Evropská centrální banka má trochu paradoxně dokonce nulové sazby. Jediná vyšší inflace než u nás je, tuším, v Estonsku a ve všech ostatních zemích je podstatně nižší. I toto mezinárodní srovnání je do jisté míry inspirativní.

Dovolte mi tedy, abych popřál novému guvernérovi hodně štěstí a zdaru v jeho práci, a ještě jednou odcházejícímu guvernérovi, se kterým mě pojí dlouholeté přátelství, ze srdce poděkoval.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 11. května 2022