Projev prezidenta republiky při jmenování ministra zahraničních věcí

21. dubna 2021

Vážený pane premiére, vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou blahopřál k Vašemu jmenování.

Je před Vámi, jako před každým ministrem zahraničí, těžký úkol, jehož podstatou je hájení národních zájmů České republiky. Tento pojem je někdy znevažován a někdy se říká, že ti, kdo hájí národní zájmy, jsou populisté, nebo dokonce xenofobové. Neznám ovšem suverénní zemi, která by ve světě nehájila své národní zájmy, a věřím, že pod Vaším vedením Ministerstvo zahraničí bude činit totéž.

Vím také, že někdy se ztotožňují národní zájmy s nacionalismem. Tady bych chtěl znovu připomenout Masaryka, který rozlišoval mezi nacionalismem a vlastenectvím. A Masaryk říkal, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, zatímco nacionalismus se projevuje především nenávistí k národům jiným. Protože hájení národních zájmů může mít i podobu dutých patetických deklarací, domnívám se, že musí mít konkrétní náplň. A celou dobu, co jsem v politice, tuto konkrétní náplň vidím v ekonomické diplomacii. Jsme malá až střední země a osmdesát procent našeho exportu tvoří hrubý domácí produkt. Z toho vyplývá, že by bylo dobré podporovat naše exportéry, a velmi jsem uvítal Váš příslib, že až budete jezdit na zahraniční cesty, budou Vás provázet naši podnikatelé. Mohu Vám zde doporučit i spolupráci s Hospodářskou komorou, která organizovala moje podnikatelské mise.

Zcela závěrem bych chtěl říci, že jsem si prostudoval Váš životopis. Velice si vážím Vašich zkušeností, ocenil jsem i to, že máte prověrku na přísně tajné. Jako vrcholný politik budete zcela určitě vystaven nejrůznějším kritikám. Povšiml jsem si, že první, kdo Vás nedávno kritizoval, byl Miroslav Kalousek, což je ovšem z mého hlediska pozitivní reference. A až Vám bude někdy smutno, pane ministře, doporučuji Vám krásnou knihu, která se jmenuje Zákony profesora Parkinsona. V této knize mimo jiné vystupuje vrátný Matěj. A každý, kdo chce posoudit nějaký projekt, se na vrátného Matěje odvolává, ale tím způsobem, že když vrátný Matěj nějaký projekt podporuje, je tento projekt automaticky zamítnut a naopak, když vrátný Matěj je proti takovému projektu, je tento projekt téměř automaticky schválen.

Vážený pane ministře, budete ve své nynější funkci obklopen mnoha vrátnými Matěji, nenechte se jimi otrávit a řiďte se vlastním rozumem a radami skutečných odborníků. Ještě jednou, ve Vaší práci Vám přeji plný úspěch.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 21. dubna 2021