Projev prezidenta republiky při jmenování nové rektorky

2. února 2021

Vážená paní rektorko, vážený pane odstupující rektore,

Vám bych chtěl především poděkovat za vykonanou práci a paní rektorce popřát, aby v této práci pokračovala. Seznámil jsem se velmi podrobně s historií Vaší školy a chtěl bych uvést, že ona vznikla dekretem prezidenta Beneše v roce 1945, a to už je hodně dávno. Od té doby v jednotlivých fakultách byly vychovány velmi výrazné osobnosti českého umění a já věřím, že i nadále tento proces bude pokračovat. S jistým smutkem jsem zaznamenal, kolik z těchto významných osobností v minulých letech odešlo. V mé, nechci říci mládí, ale dospělosti jsem obdivoval skvělé herce, skvělé muzikanty a další a je mi velmi líto, že už nejsou mezi námi. V poslední době bych uvedl jako příklad Vadima Petrova anebo zcela nedávno Štaidla, který se nesmírně zasloužil o rozvoj populární hudby. Před Vámi je nesmírně náročný úkol, aby místo průměrných, všedních a nikoho nezajímajících osobností Vaše škola i nadále produkovala toho, kdo dokáže oslovit českou veřejnost.

A k tomu Vám přeji mnoho štěstí, protože v naší práci je štěstí potřeba.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 2. února 2021