Projev prezidenta republiky při jmenování nového ministra zemědělství

3. ledna 2022

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, dámy a pánové,

dovolte mi, pane ministře, abych Vám ještě jednou blahopřál k Vašemu jmenování. Víte, zemědělství, to není jenom jeden z úseků národního hospodářství, zemědělství, to jsou dějiny. A zatímco průmyslová revoluce nás zasáhla tak před 200 lety, a předtím byla jenom řemesla, zemědělství má více než tisíciletou historii a vztah k půdě, jakkoli byl některými ideologiemi zneužíván, je součástí našeho historického povědomí. Koneckonců byli to právě rolníci, nebo sedláci, se svojí pověstnou tvrdohlavostí, kteří byli páteří českého národa, jako ostatně i mnoha jiných národů. I když někdy, například ve významné bitvě u Chlumce nad Cidlinou, byli poraženi, dokázali se vždy znovu a znovu vzchopit a páteří našeho národa, byť v poněkud menší míře než před 100 nebo 200 lety, zůstali.

Prosím tedy, abyste si uvědomil, že neřídíte pouhý úsek národního hospodářství, ale řídíte odvětví, které formovalo historii českého národa.

Ať se Vám daří a přeji Vám mnoho úspěchů.

Miloš Zeman, prezident republiky, zámek Lány, 3. ledna 2022