Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů

28. října 2017

Vážení páni ministři, vážení páni, dříve plukovníci, nyní generálové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu povýšení, což se samozřejmě týká i pana generála Opaty.

Chtěl bych říci, že můj vztah k naší armádě je založen na úctě, respektu a pokusech, v rámci mé kompetence, jí pomoci. Jedním z těchto pokusů, spíše morálním než materiálním, bude i dnešní vyznamenání některých vojáků, z nichž někteří se toho dožili a jiní nedožili, jak už to v životě bývá. Myslím si, že pan generál Bečvář, kdepak ho máme, výborně, pane generále, tedy, že pan generál Bečvář ocení, že jako první prezident dnes vyznamenám nejvyšším vojenským řádem dva bývalé náčelníky Generálního štábu, generála Krejčího, který byl tímto náčelníkem za první republiky a významnou měrou přispěl k bojeschopnosti tehdejší československé armády, a dále generála Pezla, který zase po listopadové revoluci přispěl k demokratizaci této armády. A protože máme splácet dluhy, pak jedním z vyznamenaných vojáků, bohužel in memoriam, bude také velitel Pražského povstání, generál Kutlvašr, který byl podroben neoprávněné perzekuci, místo abychom si ho za tuto jeho práci vážili.

Předpokládám, že s vámi všemi se setkám na Velitelském shromáždění, kde poněkud podrobněji rozvinu i některé kritické poznámky na adresu naší armády. Pane ministře obrany, sděluji Vám, že když čtu zápisy ze zasedání vlády, je tam příliš mnoho jednacích řízení bez uveřejnění, co se týče armádních akvizic, a jak známo tento typ může vést k předražování vojenských zakázek. Škoda peněz.

Zadruhé, někteří moji kolegové mi říkají, že kupujeme staré železo místo moderní techniky. Chci tomu nevěřit.

Zatřetí, z koncepce armády, kterou jsem si nedávno prostudoval, jsem nabyl dojmu, že naše armáda se skládá výlučně z pozemního vojska, čemuž odpovídají i akvizice. A protože, a tím bych skončil, jsem zastánce dronů a budu neustále naléhat na to, aby právě drony vstoupily do výzbroje naší armády, ony už tam do jisté míry jsou, tak se budu jako vrchní velitel ozbrojených sil přimlouvat i za to, aby drony byly z pozemního vojska přeřazeny do velitelství vzdušných sil, protože jsem si všiml, při svém pozorovacím talentu, že drony obvykle létají.

Všechny ostatní podrobnosti si probereme později. A chtěl bych, abyste se na to mohli připravit, předem avizovat, že moje sympatie vůči armádě nejsou nekritické a že bych si velmi přál, aby v některých akvizičních oblastech armáda zlepšila svoji práci.

Ještě jednou vám blahopřeji, hodně zdaru a hodně štěstí. Ať se vám daří.

 

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 28. října 2017

zpět na seznam zpráv