Projev prezidenta republiky při jmenování předsedů krajského a městského soudu

29. července 2020

Vážená paní ministryně, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu jmenování. Jediné, co bych vám popřál, je, abyste se nenechali ovlivnit ve vaší náročné práci nikým jiným než sebou samým, vaším zdravým rozumem, vaším právním citem a nikoli lobbistickými skupinami, které bohužel zejména v Praze mají často svoji doménu. Věřím, že i na základě vašeho minulého profesního životopisu tomuto cíli dostojíte.

Hodně zdaru a hodně štěstí.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 29. července 2020