Projev prezidenta republiky při jmenování předsedy NSS

2. února 2022

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, dámy a pánové,

dovolte mi, pane předsedo, abych Vám úvodem blahopřál ještě jednou k Vašemu dnešnímu jmenování.

Nejvyšší správní soud má u nás, jak dobře víte, dlouhou tradici už od dob Rakouska-Uherska a já bych chtěl možná trochu nezvykle připomenout, že po doktoru Pantůčkovi byl druhým předsedou československého Nejvyššího správního soudu doktor Emil Hácha. Byl to vynikající právník, bohužel, nechal se vnutit do politiky a stal se obětí okolností, které nemohl ovlivnit. Věřím, že Vám se nic takového nestane, pane předsedo, ale je dobré si tuto tradici občas připomenout.

Vím, že Nejvyšší správní soud má celou řadu problémů. Chtěl bych uvést alespoň jediný, a to je dlouhá doba vyřizování různých kauz. Pokud se nemýlím, tak v současné době je to dvě stě sedmdesát dnů, což je dvakrát více než před několika lety. Věřím, že Vašemu úsilí se podaří tuto situaci změnit.

Dovolte mi, abych poděkoval panu doktoru Mazancovi, který vykonával tuto funkci před Vámi a který odchází jenom proto, že pravidla ukládají v dovršení věku sedmdesáti let se odebrat na zasloužený odpočinek. Ale věřím, že Váš předchůdce Vám, pane předsedo, bude i nadále oporou a rádcem.

Poslední poznámka, kterou bych rád řekl, je varování před politizací Nejvyššího správního soudu. Každá instituce, soudy nevyjímaje, má tendenci expandovat mimo okruh své působnosti. Týká se to soudů, týká se to legislativy a týká se to výkonné moci včetně prezidenta republiky. Budu rád, když se Vám podaří tuto tendenci, která tak trochu kazí renomé naší soudní soustavy a vede k poznámkám o soudcokracii, případně o třetí komoře Parlamentu, když se Vám tuto tendenci podaří potlačit tak, aby se Nejvyšší správní soud věnoval skutečně záležitostem práva.

Závěrem Vám přeji kromě úspěchu ve výkonu Vaší působnosti také hodně zdraví a hodně štěstí.

Ať se Vám daří.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 2. února 2022