Projev prezidenta republiky při jmenování předsedy vlády

28. listopadu 2021

Vážený pane předsedo vlády, milý Petře,

dovolte mi, abych Vám ze srdce blahopřál k Vašemu jmenování premiérem. Sám jsem tuto funkci vykonával kdysi dávno po čtyři roky a řídil jsem se při tom dvěma zásadami. Vážit si lidí, kteří v životě něco dokázali, a nevážit si žvanilů, za nimiž není viditelná práce, ale kteří zato radí druhým, jak oni mají pracovat. To se týkalo jak novinářů, zejména politických komentátorů, tak i neúspěšných politiků.

Protože prezident republiky má přispět k hladkému průběhu vytváření nové vlády, chtěl bych Vás informovat, že již zítra absolvuji první ze setkání s Vámi navrženými kandidáty, a to podle abecedního pořadí, protože nikdo tak nebude diskriminován ani preferován. Tento seriál skončí 13. prosince, a od té doby bude možné připravovat ustavení vlády jako celku.

Závěrem mi dovolte, abych Vám ještě jednou popřál to, co je v politice nejdůležitější, úspěch a pocit z dobře vykonané práce.

Hodně štěstí.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 28. listopadu 2021