Projev prezidenta republiky při jmenování prezidenta NKÚ

6. dubna 2022

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo Kontrolního výboru, dámy a pánové,

dovolte, pane prezidente, abych Vám ještě jednou blahopřál k dnešnímu jmenování. Vzpomínám si, že v minulém funkčním období jste byl zvolen sto osmi hlasy v Poslanecké sněmovně, a nyní Vás zvolilo sto dvacet tři poslanců, což svědčí o vzrůstající míře důvěry. Vážím si práce Nejvyššího kontrolního úřadu i Vás osobně. Přál bych si, aby kompetence NKÚ byly i dále rozšířeny, protože to považuji za užitečné, neboť Nejvyšší kontrolní úřad je jakousi zpětnou vazbou upozorňující na chyby a selhání zejména z hlediska hospodaření ne jenom ministerstev, ale i dalších orgánů státní správy.

Věřím, že svoji práci budete vykonávat stejně dobře jako v minulém funkčním období a přeji Vám k tomu hodně úspěchu.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 6. dubna 2022