Projev prezidenta republiky při jmenování rektora

28. dubna 2021

Vážený pane ministře, vážený pane rektore, vážený pane předsedo Akademického senátu,

pane rektore, dovolte mi, abych Vám ještě jednou blahopřál k Vašemu jmenování. Vím, že Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší českou univerzitou hned po Karlově univerzitě. Pokud se nemýlím, byla založena v 16. století, v roce 1573. Jestliže Isaac Newton říkal, že stál na ramenou obrů, pak i Vy stojíte na ramenou Vašich předchůdců, a tato úctyhodná, několik set let trvající tradice Vás zavazuje.

Přál bych si, aby Vaši studenti cítili pocit hrdosti na svoji alma mater a aby i Vy jste cítil, jako rektor, pocit oprávněné hrdosti za vykonanou práci.

K tomu Vám přeji vše nejlepší.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 28. dubna 2021