Projev prezidenta republiky při jmenování rektorky

29. července 2020

Vážený pane ministře obrany, vážená paní rektorko, vážený pane dosavadní rektore, vážený pane předsedo Akademického senátu,

dovolte mi, abych úvodem znovu blahopřál paní rektorce a popřál jí, aby absolventi této školy vždy říkali, jsem absolvent Univerzity obrany, a jsem na to hrdý.

Vím, že Univerzita obrany za vedení pana rektora Přikryla prošla pozitivním vývojem a dnes je mezi vojenskými školami našich spojenců hodnocena na jednom z nevyšších míst. Kromě toho bych chtěl panu rektoru Přikrylovi poděkovat i za to, že se na rozdíl od některých jiných nenechal vlákat do politizace rektorů a že vystupoval tak, jak vystupovat měl. Ještě jednou Vám za to děkuji, pane rektore.

A Vám, milá paní rektorko, ještě jednou přeji, aby Vaši absolventi byli na Vaši školu hrdí. Hodně zdaru a hodně štěstí.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 29. července 2020