Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

13. února 2020

Vážená a milá paní ministryně spravedlnosti, vážení a milí soudci,

já jsem váš kolega. Víte proč? Protože zákony České republiky dávají prezidentu republiky právo udělovat milost. Milost, to je vlastně soudní výrok. Zrovna dneska jsem jednu zamítl, i když bych byl rád, kdyby těch milostí bylo více, ale v řadě případů žádostí o milost se jedná o mnohanásobné recidivisty, a tam to rozhodování je velice těžké. Já ji volím pouze v případě, když jsou nemocní, dokonce nemocní v terminálním stadiu, a když jim milost prezidenta umožní strávit alespoň několik měsíců, pokud ovšem mají, ve své rodině.

Jednou jedenkrát jsem udělil milost, která neodpovídala těmto kritériím. To byl známý případ člověka, který byl dvacet tři let ve vězení, a jeho vina nebyla jednoznačně prokázána. Tehdy jsem se řídil starořímskou zásadou ‚in dubio pro reo‘ a myslím si, že je dobré, abychom uvažovali i o pochybnostech, které někdy při vynesení rozsudku máme.

Musím vám říci, že nikdy jsem neudělil milost lidem, které označujeme jako tuneláře, protože majetkové trestné delikty by měly být správně potrestány, aby nikdo jiný tyto tuneláře, pokud možno, nenapodobil.

Dovolte mi tedy, abych vám popřál ve vaší práci hodně zdaru, hodně úspěchů, trochu pokory, trochu shovívavosti a především to, abyste se řídili vlastním právním názorem a nepodlehli různým mediálním a dalším tlakům, neboť ti, kdo vám budou radit, o té věci zpravidla vůbec nic nevědí. Takže hodně zdaru, hodně úspěchů a pojďme si teď připít kyselým hradním šampaňským.

Ať se vám daří.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 13. února 2020