Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

29. července 2020

Vážená paní ministryně, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu jmenování. Při této příležitosti vždy pronáším mravoličná kázání, jejichž jedinou výhodou je, že jsou velice stručná. Dnes bych se chtěl zabývat dvěma konkrétními příklady.

Příkladem soudce, který falšoval protokoly z jednání, tedy upravoval, ale já říkám, falšoval. Paní ministryně spravedlnosti navrhla zbavit ho taláru, ale protože zvítězila soudcovská solidarita, tak byl pouze zbaven funkce předsedy Senátu. To je příklad první.

A příklad druhý se jmenuje Alena Vitásková, bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu, která byla v první instanci odsouzena k osmi letům, aby po řadě dalších odvolání byla zproštěna viny. Ale samozřejmě ta doba, která uplynula, znamenala trauma pro nejenom Alenu Vitáskovou, ale i pro další, kteří se mohli ocitnout v podobné situaci. Vzpomněl jsem si na starořímskou zásadu in dubio pro reo, nehledě na to, že samozřejmě, když jednou dostanete osm let a podruhé jste osvobozen, vyvolává to jisté pochybnosti o kvalitě těch, kdo tento případ soudili.

Takže, velice vám přeji, abyste se nikdy nedostali do podobné situace, aby vás nikdo nechtěl svléci z taláru, ale také aby, když vaše rozhodnutí bude přezkoumáváno, bylo shledáno oprávněným a spravedlivým.

Ještě jednou hodně zdaru a hodně úspěchů ve vaší práci.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 29. července 2020